3 Nyt hovedkvarter oprettet i transportministeriet

større ændring i transport- og infrastrukturministeriet
større ændring i transport- og infrastrukturministeriet

Med ændringerne af præsidentdekretet, der blev offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, dateret den 17. januar 2020, fandt der en væsentlig ændring sted i Ministeriet for Transport og Infrastruktur.

Mens de generelle direktorater for logistiksektoren, der regulerer vej-, jernbane- og kombineret transportlovgivning, er samlet under et enkelt tag, forenes to generaldirektorater, der er autoriseret til regulering af søtransport, under et enkelt generaldirektorat.

Med det nye dekret blev Generaldirektoratet for Motorvejsregulering, Jernbaneregulering og Farligt gods og Kombineret Transportforordning fusioneret under navnet Generaldirektoratet for Transporttjenester, mens Generaldirektoratet for Hav- og Vandvandsregulering og Generaldirektoratet for Søhandel blev forenet som Generaldirektoratet for Søfartsanliggender.

Opgaverne og beføjelserne for det nyoprettede generaldirektorat for transporttjenester og generaldirektoratet for søfartssager var også inkluderet i dekretet.
Railway News Search

Vær den første til at kommentere

Yorumlar