Trakya University til at rekruttere 62 kontrakterede sundhedspersonale

University of Trakya
University of Trakya

Fra rektoratet ved Trakya University: Baseret på 657 KPSS (B) gruppescore rangordning uden en skriftlig og / eller mundtlig eksamen (fra kandidater, der opfylder ansøgningskravene) i overensstemmelse med principperne for ansættelse af kontraheret personale, der skal ansættes inden anvendelsesområdet for artikel 4 / B i tjenestemandsloven nr. 2020 på vores universitetshospital. Kontrakteret personale vil blive ansat til følgende stillinger.

For detaljer om annonce KLIK HER

POSITION
CODE
AFSNIT NUMBER ANVENDELSESBETINGELSER
101 farmaceut 1 At være kandidat fra Farmaceutisk Fakultet.
102 sygeplejerske 24 At være kandidat fra Sygeplejeafdelingen.
103 sygeplejerske 15 Uddannet fra gymnasier inden for sygepleje
være.
104 sygeplejerske 5 At have en bachelorgrad i sygepleje, have et intensivt plejecertifikat eller have mindst 1 års erfaring inden for intensivpleje.
105 sygeplejerske 3 Efter at have dimitteret fra sygeplejefeltet på gymnasiale uddannelsesinstitutioner, have et intensivt plejecertifikat eller have mindst 1 års erfaring inden for intensivplejefeltet
være.
106 sygeplejerske 3 At have en bachelorgrad i sygepleje, have et nyfødt intensivt plejecertifikat eller mindst 1 år inden for Neonatal Intensive Care
blive oplevet
107 sygeplejerske 2 At have dimitteret fra sygeplejefeltet på gymnasiale uddannelsesinstitutioner, have et nyfødt intensivpleje sygeplejecertifikat eller have mindst 1 års erfaring inden for Neonatal Intensive Care.
108 Sundhedstekniker 1 Associeret grad kandidat for ortopædisk protese og ortopædi
være
109 Sundhedstekniker 1 Han er en associeret grad kandidat fra Pathology Laboratory Techniques Program og har erfaring inden for cytologi i patologilaboratoriet og har arbejdet inden for rutinepatologi i mindst 1 år.
være.
110 Sundhedstekniker 1 At have en tilknyttet grad i medicinsk billeddannelsesteknik og have mindst 6 måneders erfaring med angioprocedurer.
111 Sundhedstekniker 1 At have en tilknyttet grad i medicinsk billeddannelsesteknik.
112 Sundhedstekniker 2 At være tilknyttet kandidat fra anæstesiprogrammet.
113 Laboratory Assistant 1 At være tilknyttet kandidat fra det medicinske laboratorium.
114 Røntgentekniker 1 At være kandidat fra Vocational High School Radiology Technician
(At arbejde på det odontologiske fakultet).
115 Andet helbred
Medarbejdere
1 En bachelorgrad i audiologi og mindst et år i marken
at have arbejdet.

KRAV FOR KANDIDATER, SOM ANVENDES

1- At være tyrkisk statsborger og opfylde de generelle betingelser, der er specificeret i artikel 657 i lov nr. 48.
2 - Har ikke pension eller alderspension fra nogen socialsikringsinstitution.
3- Da kandidaterne begynder at arbejde med det samme, er der en situation, der forhindrer dem i at starte jobbet.
(Inklusiv sundhed).
4- Ikke at have en hindring for at arbejde på vagt og på skift.
5- For at opfylde ansøgningskravene til den titel, der skal ansøges om.
6- Blandt dem, der har været ansat som kontraheret personale i det sidste 1 (et) år, er deres kontrakter ikke opsagt af deres institutioner på grund af at handle i strid med principperne i servicekontrakten, eller de har ikke ensidigt opsagt deres kontrakt inden for kontraktperioden (med de angivne undtagelser).

KPSS-krav til score er ikke påkrævet i overensstemmelse med principperne for ansættelse af kontraheret personale for kandidater, der vil ansøge om farmaceutposition. I tilfælde af mere end en ansøgning afholdes en eksamen for denne stilling, og dato, tid og sted vil blive specificeret separat.

ANVENDELSESMETODE, STED, TID OG NØDVENDIGE DOKUMENTER

Inden for 15 dage fra datoen for offentliggørelsen af ​​denne meddelelse i Officiel Tidende;

1- Kopi af identitetsdokument,
2- Fotokopi af eksamensbeviser eller udgangsdokumenter (dokumenter, der kan fås via e-forvaltning, er gyldige),
3- Hvis det kræves for den ansøgte titel, certifikat, dokument relateret til arbejde og erfaring (certifikatet skal udstedes i henhold til sundhedsministeriets certificerede uddannelsesforordning)
4- Dokument, der viser KPSSP2020-score 3 for kandidater til kandidater, 2020 KPSSP93-score for kandidater, 2020 KPSSP94-score for kandidater til gymnasiale uddannelser
5- De skal personligt henvende sig til rektoratet ved Trakya University med 1 fotografi. (Da erklæringsformularen udfyldes under ansøgningen, accepteres ansøgninger pr. Post ikke.)

Ikke: Kandidater ansøger ved kun at angive positionskoden for kun en titel.
Inden for fem arbejdsdage efter ansøgningsfristen vil KPSS (B) gruppescore blive rangordnet, og resultaterne vil blive annonceret på trakya.edu.tr. Da denne meddelelse vil være karakter af en meddelelse, vil der ikke blive foretaget nogen separat anmeldelse.

Armin

sohbet

Vær den første til at kommentere

Yorumlar