Ministeriet for Landbrug og Skovbrug rekrutterer 7 assisterende inspektører

Ministeriet for landbrug og skovbrug vil blive ansat uden et interview
Ministeriet for landbrug og skovbrug vil blive ansat uden et interview
Tilmeld  


Den 7. grad ledig i klassen General Administrative Services for at blive ansat i vejlednings- og inspektionsafdelingen i ministeriet for landbrug og skovbrug. 7 assisterende inspektører Der vil blive afholdt optagelsesprøver med det formål at rekruttere 7 assisterende inspektører til personalet. For detaljer om annoncen KLIK HER

EKSAMENKRAV

Kandidater, der vil ansøge om assistentinspektørindgangsprøven;

1.1. Under de generelle betingelser i artikel 657 i lov nr. 48,

1.2. Kandidater fra veterinærfakulteter, der giver mindst fem års bacheloruddannelse og landbrugsingeniører, skovbrugsingeniører, computeringeniører, civilingeniører og juridisk fakultet kandidater fra fakulteter, der giver mindst fire års bacheloruddannelse, eller har modtaget uddannelse i højere uddannelsesinstitutioner i udlandet, hvis ækvivalens accepteres af rådet for videregående uddannelse,

1.3. At have deltaget i udvælgelsesprøverne for offentligt personale (KPSS -gruppe A), der blev holdt af måle-, udvælgelses- og placeringscentret (ÖSYM) i 2020 eller 2021 og have modtaget mindst 80 basispunkter fra den punkttype, der er bestemt i henhold til deres gradueringsstatus i disse eksamener,

Graduering/titel, antal ansatte, karaktertype søges for dem, der vil tage eksamen;

Sekvensnr .: 1
Eksamen/titel: Landbrugsingeniør
Antal medarbejdere: 2
Scoretype: KPSS P3

Basisscore fra KPSS-P3 Scoretype og antal kandidater, der skal indkaldes til den skriftlige eksamen I henhold til denne karaktertype: Blandt ansøgerne er de første 80 kandidater, der modtog den højeste score, startende fra det højeste felt blandt dem, der scorede 20 point og derover, 0

Sekvensnr .: 2
Graduering/titel: Dyrlæge
Antal ansatte: 1
Scoretype: KPSS P3

Basisscore fra KPSS-P3-karaktertypen og antallet af kandidater, der skal indkaldes til den skriftlige eksamen Ifølge denne karaktertype: Blandt ansøgerne var de første 80 kandidater, der modtog den højeste score, startende fra det højeste felt, blandt dem der scorede 10 point og derover,

Sekvensnr .: 3
Graduering/titel: Skovingeniør
Antal ansatte: 1
Scoretype: KPSS P3

Basisscore fra KPSS-P3-karaktertypen og antallet af kandidater, der skal indkaldes til den skriftlige eksamen Ifølge denne karaktertype: Blandt ansøgerne var de første 80 kandidater, der modtog den højeste score, startende fra det højeste felt, blandt dem der scorede 10 point og derover,

Sekvensnr .: 4
Eksamen/titel: Det Juridiske Fakultet
Antal ansatte: 1
Scoretype: KPSS P3

Basisscore fra KPSS-P3 Scoretype og antal kandidater, der skal indkaldes til den skriftlige eksamen I henhold til denne karaktertype: Blandt ansøgerne er de første 80 kandidater, der modtog den højeste score, startende fra det højeste felt, blandt de ansøgere, der scorede 10 point og derover, 0

Sekvensnr .: 5
Graduering/titel: Civilingeniør
Antal ansatte: 1
Scoretype: KPSS P3

Basisscore fra KPSS-P3-karaktertypen og antallet af kandidater, der skal indkaldes til den skriftlige eksamen Ifølge denne karaktertype: Blandt ansøgerne var de første 80 kandidater, der modtog den højeste score, startende fra det højeste felt, blandt dem der scorede 10 point og derover,

Sekvensnr .: 6
Graduering/titel: Computeringeniør
Antal ansatte: 1
Scoretype: KPSS P3

Basisscore fra KPSS-P3-karaktertypen og antallet af kandidater, der skal indkaldes til den skriftlige eksamen Ifølge denne karaktertype: Blandt ansøgerne er de første 80 kandidater, der modtog den højeste score, startende fra det højeste felt blandt dem, der scoret 10 point og derover,

1.4. Skulle ikke have afsluttet en alder af fem og tredive fra den første dag i januar i det år, hvor optagelsesprøven afholdes (dem født den 01.01.1986 eller senere kan ansøge),
1.5. At have en sundhedstilstand, der er egnet til at arbejde overalt i Tyrkiet og rejse i alle klimaer og rejseforhold, og ikke have nogen sygdom eller handicap, der kan forhindre ham i at udføre sin pligt som inspektør,
1.6. Skal have deltaget i Ministeriet for Landbrug og Skovbrug Vejledning og Inspektion Direktoratet Assistentinspektør optagelsesprøve højst to gange,
1.7. Mandlige kandidater skal opfylde betingelserne for at have afsluttet, fritaget eller udskudt deres værnepligt.

EKSEMPLETS ANVENDELSE 

2.1. Ansøgninger til optagelsesprøver, Landbrugs- og Skovbrugsministeriet – Karriereporten Offentlig rekruttering og karriereporten om e-forvaltning mellem 05-15.11.2021 isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr Ansøgninger, der ikke opfylder betingelserne i meddelelsen og ansøgninger, der ikke er fremsat inden for fristen, tages ikke i betragtning.
2.2. Da alle meddelelser fra de kandidater, der ansøger om optagelsesprøven, sker via UETS (National Electronic Notification System), er det obligatorisk for kandidaterne at blive registreret i dette system.
2.3. De, der viser sig at have afgivet falske erklæringer, mister alle deres rettigheder, de vil ikke bestå optagelsesprøven. kazanHvis de ikke er udpeget, udføres deres opgaver ikke, og hvis denne situation opstår efter opgaven, aflyses opgaveprocessen. De kan ikke påberåbe sig nogen rettigheder, og der indgives en kriminel klage til de kompetente myndigheder for at gribe ind over for dem i overensstemmelse med lov nr. 5237.

Rail Industry Show Armin sohbet

Vær den første til at kommentere

Yorumlar