Ministeriet for Indenrigsministeriet rekrutterer 9 kontraherede medarbejdere

Indenrigsministeriet skal rekruttere kontraktansat personale
Ministeriet for Indenrigsministeriet rekrutterer 3546 kontraherede medarbejdere

31 i "Forordning om principper og procedurer vedrørende ansættelse af kontrakteret informationsteknologipersonale i store informationsbehandlingsenheder i offentlige institutioner og organisationer" offentliggjort i Den Officielle Gazetc, dateret 12/2008/27097 og nummereret 8, for at blive ansat inden for Generaldirektoratet for Indenrigsministeriet for Informationsteknologi 9 (ni) kontrakterede informatikpersonale vil blive rekrutteret i henhold til succesrækkefølgen for de skriftlige og mundtlige eksamener, der skal afholdes af Indenrigsministeriet, Generaldirektoratet for Informationsteknologi.

For detaljer om annonce KLIK HER

Indenrigsministeriet skal rekruttere kontraktansat personale

ALMINDELIGE BETINGELSER  

a) For at opfylde betingelserne angivet i artikel 657 i tjenestemandsloven nr. 48,

b) At uddanne sig fra fire-årige computeringeniør-, software-, elektro-, elektronik-, elektro-elektronisk ingeniør- og industritekniske afdelinger på fakulteter eller fra videregående uddannelsesinstitutioner i udlandet, hvis ækvivalens er blevet accepteret af Higher Education Council,

c) Bortset fra de i litra b) nævnte, fra ingeniørafdelingerne på fakulteter, der leverer fireårig uddannelse, institutter for natur- og litteraturvidenskab, uddannelses- og pædagogiske videnskaber, institutter, der tilbyder undervisning i computere og teknologi, samt statistik, matematik- og fysikafdelinger, eller fra et kollegium, hvis ækvivalens er godkendt af Rådet for Videregående Uddannelser At uddanne sig fra andre videregående uddannelsesinstitutioner end (kan søge stillinger, der vil blive udbetalt 2 gange det månedlige bruttokontraktlønloft)

ç) At have mindst tre (3) års erhvervserfaring i software, softwaredesign og -udvikling og styring af denne proces eller i installation og styring af store netværkssystemer i mindst tre (5) år for dem, der ikke overstiger det dobbelte af lønloftet, og mindst 657 (fem) år for andre, (Ved fastlæggelse af den faglige erfaring: som IT-personale, som fastansat personale underlagt lov nr. 4 eller som en overdraget ydelse iht. underafsnit (B) i den 399. artikel i samme lov eller lovdekret nr. XNUMX, og som informatikpersonale i status af arbejdstager ved at betale præmier til socialsikringsnævnene i den private sektor.) tages dokumenterede tjenesteperioder i betragtning),

d) At dokumentere, at de kender mindst to af de nuværende programmeringssprog, forudsat at de har viden om hardware til computerudstyr og den etablerede netværksstyring og sikkerhed,

e) For mandlige kandidater, hvis han ikke har nået den almindelige værnepligtsalder, eller hvis han har nået den militære alder, at have aftjent sin aktive værnepligt eller at blive fritaget eller udsat eller overført til reserveklassen.

ANVENDELSESFORM OG HISTORIE

1- Kandidater; Indenrigsministeriet-Career Gate Public Recruitment og Career Gate om e-Government vil blive afholdt mellem 24-30.06.2022 via alimkarivrkapisi.cbiko.Kov.tr. Da ansøgninger modtages elektronisk, vil ansøgninger pr. post eller personligt ikke blive accepteret.

2- Da ansøgningerne vil blive lavet med c-State-adgangskoden, er det obligatorisk for kandidaterne at have en konto (turkive.gov.tr). For at bruge den nævnte konto skal kandidater anskaffe en e-Dcvlet adgangskode. Kandidater kan få kuverten indeholdende c-Dcvlet-adgangskoden fra PTT-centraldirektoraterne ved at indsende deres identitetskort med deres TR-identitetsnummer på deres personlige ansøgning.

3- Dokumenter, der kræves under ansøgningen;

  • a) Curriculum vitae,
  • b) SGK Service Statement (stregkodedokument fra e-Government SGK Registration and Service Statement side),
  • e) Dette er de dokumenter, der viser de professionelle arbejdsperioder, der er specificeret i artikel (ç) i titlen GENERELLE BETINGELSER (KVALIFIKATIONER). Det er nødvendigt at dokumentere, at den professionelle arbejdstid bruges som it-personale. Det vil blive taget efter arbejdspladsens karakter. Ifølge dette:
  • en. Stregkode SGK-serviceopdeling skal indhentes via e-forvaltning for de perioder, der er arbejdet i den private sektor,
  • b. Et dokument, der skal indhentes fra institutionen for de perioder, der er arbejdet i offentlige institutioner.
  • ç) Et dokument, der viser, at han kender mindst to (2) aktuelle programmeringssprog specificeret i punkt (d) i overskriften GENERELLE BETINGELSER (KVALIFIKATIONER),
  • d) Certifikater, der kræves i de SÆRLIGE BETINGELSER for hver stilling og dokumenter, der viser erfaring eller erfaring (certifikater skal opnås gennem en eksamen).

Lignende annoncer

Vær den første til at kommentere

Yorumlar