Presseannonce Institution Officiel meddelelse og annonceforordning Udgivet i Lovtidende

pressemeddelelsesbureau
pressemeddelelsesbureau

Forordningen om pressemeddelelsesstyrelsens officielle meddelelse og annoncering, som udgiver Lovtidende af 01. februar 2023 og nummereret 32091, blev lov. Ifølge loven, der træder i kraft den 01.04.2023, vil internetnyhedssider kunne generere annonce- og annonceindtægter fra Pressens Annoncebureau efter at have overholdt det månedlige trafikgennemsnit fastsat af provinser, personaleansættelse og ventetidsforhold.

Reglerne der træder i kraft er som følger:

  1. Forordning om ændring af forordningen om Pressens Annoncebureaus annonceringsportal
  2. Forordning om ændring af forordning om pressens annonceinstitution
  3. Officiel bekendtgørelse og annonceforordning
  4. Forordning om ændring af forordning om modtagelse og distribution af officielle meddelelser og annoncer i det elektroniske miljø

Forordning om ændring af forordningen om Pressens Annoncebureaus annonceringsportal

ARTIKEL 1- 12 / 12 / 2020 Presseannoncebureauets meddelelse offentliggjort i Lovtidende dateret og nummereret 31332 portal Udtrykket "i aviser" i forordningens artikel 1, stk. XNUMX, er blevet ændret til "aviser og internetnyhedssider".
ARTIKEL 2- I artikel 3, stk. 2, i samme forordning, "XNUMX NCI” er blevet ændret til ”2, 45/A”.
ARTIKEL 3- Overskriften på artikel 5 i samme forordning er ændret til "Pligten til at blive offentliggjort i aviser og internetnyhedssider", og første afsnit er blevet ændret som følger.
"(1) I overensstemmelse med bestemmelserne i loven, præsidentielt dekret, regulativer og anden lovgivning skal de officielle meddelelser offentliggjort i aviser og internetnyhedssider i overensstemmelse med lov nr. på portalen er også udgivet.”
ARTIKEL 4- Samme regulering 6 th Artikel 4, stk. 1, ændres som følger.
"(1) Meddelelse i henhold til enhver lovbestemmelse på portalen officielle meddelelser, der skal offentliggøres, meddelelser af portalen Herudover kan det gennem tilsynet offentliggøres i en avis eller internetnyhedsside, der har ret til at offentliggøre officielle annoncer, efter den takst, der er fastsat inden for rammerne af XNUMX. pkt. Procedurerne og principperne for offentliggørelse af disse meddelelser fastlægges af bestyrelsen."
ARTIKEL 5- Samme regulering 7 NCI Udtrykket "Meddelelse på avisers hjemmesider" i artiklens første afsnit er ændret til "Meddelelse".
ARTIKEL 6- 7 til samme forordning NCI Følgende artikel er tilføjet for at komme efter artiklen.
"Annonce på portalen officielle meddelelser, der offentliggøres gratis
ARTIKEL 7/A- (1) I henhold til loven, præsidentens dekret og regulativer, meddelelser fra de institutioner og organisationer, der er tilknyttet formandskabet, ministerier, tilknyttede, beslægtede eller beslægtede institutioner og organisationer og andre institutioner og organisationer, som er obligatoriske for offentliggøres på deres egen hjemmeside, annonceres også. på portalen offentliggørelse er obligatorisk. Annoncering af disse annoncer på portalen Der opkræves intet gebyr for offentliggørelsen.
(2) Officielle meddelelser, meddelelser inden for rammerne af artikel 2004 i tvangsfuldbyrdelses- og konkursloven nr. 114 på portalen Den udgives gratis.”
ARTIKEL 7- Efter udtrykket "tredjemand" i artikel 10, første afsnit, i samme forordning, er udtrykket "kan ikke kopiere, offentliggøre, få det offentliggjort" og det følgende afsnit tilføjet til samme artikel.
"(2) At udsætte de i første afsnit anførte for kommercielle aktiviteter er betinget af tilladelse fra Myndigheden."
ARTIKEL 8- 11 i samme forordning ændres som følger.
"ARTIKEL 11- (1) I tilfælde, hvor der ikke er nogen bestemmelse i denne forordning; Lov nr. 195, Officiel annoncepristakst for det pågældende år, Presseannonceinstitutionsforordningen, Officiel bekendtgørelse og annonceforordning, Forordning om køb og distribution af officielle meddelelser og annoncer i det elektroniske miljø, institutionens generalforsamlingsbeslutninger m.fl. relevante lovgivningsbestemmelser finder anvendelse.
ARTIKEL 9- denne forordning 1 / 4 / 2023 træder i kraft pr.
ARTIKEL 10- Bestemmelserne i denne forordning udføres af den administrerende direktør for pressereklameinstitutionen.

Forordning om ændring af forordning om pressens annonceinstitution

REGULERING OM ÆNDRING AF BESTEMMELSER PÅ PRESSEMEDDELELSE

ARTIKEL 1- 12 / 12 / 1997 Anden del og artikel 23198 i forordningen om presseannonceinstitution offentliggjort i Lovtidende dateret 113 og nummereret XNUMX er blevet ophævet.
ARTIKEL 2- denne forordning 1 / 4 / 2023 træder i kraft pr.
ARTIKEL 3- Bestemmelserne i denne forordning udføres af den administrerende direktør for pressereklameinstitutionen.

Officiel bekendtgørelse og annonceforordning

OFFICIEL ANMELDELSE OG ANNONCER FORORDNING

FØRSTE DEL

Generelle bestemmelser

KAPITEL 1

Foreløbige bestemmelser

Målet

ARTIKEL 1- (1) Formålet med denne forordning er at fastlægge kvalifikationerne og pligterne for de tidsskrifter, hvori officielle meddelelser og reklamer vil blive offentliggjort, og at sikre deres distribution uden forskelle i meninger og retspraksis.

anvendelsesområde

ARTIKEL 2- (1) Denne forordning dækker omfanget, distributionen, offentliggørelsen af ​​officielle meddelelser og annoncer, retten til at offentliggøre officielle meddelelser og annoncer, formidlerens pligter og beføjelser, kvalifikationerne og pligterne for de tidsskrifter, der skal offentliggøre officielle meddelelser og annoncer, og bestemmelserne om kontrolprocedurer og -principper.

(2) Ud over nyheds- og fotobureauers udgivelser, industriel digital maskiner Andet end papirvarer, kontor-, stationære eller bærbare digitale trykkemaskiner, computerprintere, duplikatorer og fotokopimaskiner, udgivet eller gengivet eller udgivet i leksika, såsom encyklopædier, bulletiner og forældede publikationer og officielle meddelelser og reklamer uanset deres definition, kvalitet og kvantitet. vilkår for retten til at offentliggøre, finder bestemmelserne i denne forordning ikke anvendelse på digitale medier, der ikke har en egenskab som en internetnyhedsside, herunder nyheds- og fotobureauers hjemmesider.

3. Forvaltninger inden for statsforvaltningen, lokale forvaltninger, sociale sikringsinstitutioner, statsøkonomiske virksomheder, virksomheder med offentlig juridisk person og tilknyttede virksomheder, hvoraf mere end halvdelen af ​​kapitalen tilhører disse institutioner, aviser og internetnyhedssider tilhørende andre institutioner etableret ved lov eller ved præsidentielt dekret eller deres tilknyttede selskaber. har ikke ret til at offentliggøre officielle meddelelser, og ingen officielle meddelelser er lavet i tidsskrifter udgivet af professionelle presseorganisationer specifikt til Ramadan og offerfester og nationale helligdage.

4. Bestemmelserne i første del af denne forordning finder anvendelse på dem, der har ret til at offentliggøre officielle meddelelser eller annoncer, og for alle tidsskrifter, der har anmodet om offentliggørelse.

støtte

ARTIKEL 3- (1) Denne forordning, 2 / 1 / 1961 Den er udarbejdet på grundlag af artikel 195, 34, 35, 36/A, 45 og foreløbig 53 i lov om organisering af pressereklameinstitutioner dateret og nummereret 9.

Definitioner

ARTIKEL 4- (1) I denne forordning

a) Tryk kort: 13 / 6 / 1952 Som følge af arbejdet omfattet af lov om regulering af forholdet mellem ansatte og ansatte i presseerhvervet nr. 5953 af 9/6/2004, 5187 i presselov nr. 2 af XNUMX/XNUMX/XNUMX. NCI Identitetskort udstedt i overensstemmelse med artiklens første afsnit, litra n),

b) Hovedforhandler: Etableret med henblik på avisdistribution, medarbejder, køretøj og teknisk udstyr En eventuel underforhandler af kopier modtaget fra aviser i henhold til en kontrakt ved at udføre de fysiske forhold, eller den virksomhed, der udfører distribution direkte til slutpunktforhandlerne, hvis ikke,

c) Venteperiode: De perioder, der er fastsat i henhold til de relevante artikler i denne forordning, for at tidsskrifterne kan opnå ret til at offentliggøre officielle meddelelser eller annoncer,

ç) Tidsskrift: Tidsskrifter, der har anmodet om at offentliggøre officielle annoncer eller har ret til at offentliggøre disse annoncer, hvis udgivelsesperiode er mellem mindst ugentligt og højst tre måneder, og som er omfattet af denne forordnings femte del,

d) Direkte trafik: Den trafik, der genereres ved at indtaste domænenavnet på internetnyhedssiden direkte i internetbrowseren uden nogen omdirigering,

e) Faktura: 4 / 1 / 1961 Faktura udstedt i overensstemmelse med skatteprocedureloven dateret og 213,

f) Intellektuel arbejder: En person, der arbejder intellektuelt inden for forretningsområder, der er relateret til presse- og tv-virksomhed,

g) Avis: Udbredte, regionale eller lokale aviser, der har anmodet om eller har ret til at offentliggøre officielle meddelelser og annoncer,

ğ) Generalforsamling: Presseannonce-institutionens generalforsamling,

h) Indikator: Det tal, der bestemmer den månedlige officielle annoncekvote for aviser og internetnyhedssider, der udgiver officielle annoncer,

ı) Indhold: Alle visuelle, lydmæssige eller skriftlige elementer i tidsskrifterne,

i) İLANBİS (Annonceinformationssystem): Systemet, hvori de officielle meddelelser og annoncer modtages elektronisk fra annoncørerne, deres distribution til tidsskrifterne og procedurerne vedrørende de kvalifikationer og pligter, som generalforsamlingen pålægger tidsskrifterne ,

j) Meddelelse portal: Webstedet, hvor annonce- og annonceudgivelsestjenester udbydes, bestående af domænenavnet "ilan.gov.tr", der tilhører Press Advertisement Agency og dets underdomæner,

k) Underskrift: En håndskrevet eller sikker elektronisk signatur,

l) Internetnyhedssite: Internetnyhedswebsteder, der er placeret inden for Tyrkiets grænser, etableret for at præsentere nyheder og kommentarindhold på internettet, offentliggøre deres indhold ved hjælp af forskellige multimedier, hvis kvalifikationer og pligter fastlægges af generalforsamlingen, og er relateret til offentliggørelse af officielle meddelelser og annoncer,

m) Arbejdsdag: 17 / 3 / 1981 Efter bestemmelserne i lov nr. 2429 om helligdage og almindelige helligdage skal de dage, der er helligdage og de arbejdsdage, der ikke er lørdage og søndage,

n) Kategori: Betingelserne for offentliggørelse af den officielle meddelelse og den klassificering, der danner grundlag for distributionen,

o) kontroltavle: Bestyrelsen, der er nedsat for at føre tilsyn med, om tidsskrifterne vedrørende officielle bekendtgørelser og annoncer opfylder de pligter, der er pålagt i denne forordning, rettidigt og fuldstændigt,

ö) Institution: Presseannonceinstitution,

p) Modregning: Afspejling af den officielle meddelelse fra aviser eller internetnyhedssider i et beløb svarende til den officielle meddelelseskvote for perioder, hvor de af generalforsamlingen fastsatte betingelser er overtrådt, til andre aviser eller internetnyhedssider, der har ret til at offentliggøre på samme publikations- eller kvotested i forhold til deres indikatorer

r) Suspension af retten til at offentliggøre en officiel meddelelse: Hvis betingelserne fastsat af generalforsamlingen overtrædes, og det fastslås, at denne situation fortsætter, sker der ingen officiel meddelelse, før overtrædelsen er elimineret,

s) Antal sidevisninger: Det tal, der udtrykker det samlede antal sidevisninger foretaget af besøgende på internetnyheder,

ş) Slutpunktforhandler: Salgsstedet, også kendt som modsalg i sektoren for trykte medier, der tilbyder aviskopier leveret af hovedforhandleren eller underforhandleren til læseren på en måde, som de nemt kan få,

t) Tidsskrifter: Aviser, magasiner og internetnyhedssider, der afgiver erklæringer i overensstemmelse med lov nr. 5187 og har de kvalifikationer, der er specificeret i denne forordning,

u) Underforhandler: Etableret med henblik på avisdistribution, medarbejder, køretøj og teknisk udstyr Levering af de kopier af avisen, som hovedforhandleren har sendt til slutpunktforhandlerne, ved at medbringe de fysiske forhold med virksomheden; by, amt eller region til hovedforhandleren tilknyttet virksomhed,

ü) Enkeltbesøgende: En besøgende, der logger ind på internetnyhedssiden fra samme IP og kun tælles én gang,

v) Kompensation: Størrelsen af ​​den officielle meddelelse svarende til kvoten af ​​de officielle meddelelser for de perioder, hvor aviser eller internetnyhedssider har ret til at offentliggøre, men de blev frataget offentliggørelsen, fratrækkes andre aviser eller internetnyhedssider, der har retten til at offentliggøre på samme udgivelses- eller kvotested i forhold til de relevante avis- eller internetnyhedssider, der skal afspejles på nyhedssiden,

y) Repræsentant for juridiske personer: Hvis ejeren af ​​publikationen er en juridisk person, bestemmes den virkelige person blandt lederne af den autoriserede bestyrelse for denne juridiske person i overensstemmelse med lov nr. 5187,

z) Kun udgivelse af annoncer: Tidsskrifter, der har anmodet om kun at offentliggøre officielle annoncer og opfylder betingelserne i den femte del,

aa) Udbredt avis: En daglig avis udgivet af en enkelt presse-udsendelsesorganisation med samme navn og distribueret og udbudt til salg i mindst 70 % af landet, i mindst én provins i hver geografisk region,

bb) Ret til offentliggørelse: At have ret til at offentliggøre officielle meddelelser eller annoncer,

cc) Udgivelsesdag: Den dato, der er skrevet på avisernes sider og tags, og tidspunktet mellem 00.00 og 23.59 for hver dag på internetnyhedssiderne,

çç) Udsendelsesejer: Den fysiske eller juridiske person, der er angivet i erklæringen afgivet i overensstemmelse med lov nr. 5187,

dd) Udgivelsestype: Hvilken af ​​de almindelige, regionale eller lokale publikationstyper, der er angivet i erklæringen afgivet i henhold til lov nr. 5187, aviser og blade er omfattet af,

ee) Udgivelses- og kvotested: Ifølge erklæringen afgivet i overensstemmelse med lov nr. 5187, udgivelsesstedet i artikel 31 for aviser; kvotepladser fastsat i artikel 53 for internetnyhedssider,

ff) Lokalavis: En avis, der udkommer dagligt eller mindst to dage om ugen, distribueres og sælges ved at blive trykt i en enkelt bygd,

gg) Bestyrelse: Presseannoncebureauets bestyrelse,

ekspression ville.

DEL TO

Annoncer og annoncer

officielle meddelelser

ARTIKEL 5- (1) Inden for denne forordnings anvendelsesområde;

a) Meddelelser, der er obligatoriske at blive offentliggjort i henhold til loven, præsidentielt dekret, statut eller forordning,

b) Meddelelser, der ikke har karakter af reklamer for administrationer inden for rammerne af centralregeringen, lokale administrationer, socialsikringsinstitutioner, universiteter, kamre og varebørser, fagforeninger, advokatsamfund, statsøkonomiske virksomheder, organisationer, hvis kapital mere end halvdelen tilhører til offentlige juridiske enheder og deres tilknyttede virksomheder,

officiel er en annonce.

Stk. 2. Meddelelser, der kræves afgivet af private foreninger inden for rammerne af stk. XNUMX, litra a), betragtes ikke som officielle meddelelser.

officielle annoncer

ARTIKEL 6- (1) Indhold udgivet i visuel, auditiv eller skriftlig form i tidsskrifter med det formål at opnå materiel eller moralsk fordel, såsom at vinde popularitet for noget eller en idé eller til salgsfremmende formål, betragtes som en reklame.

(2) Officielle annoncer, 195 i lov nr. 42 NCI Der er tale om reklamer til tidsskrifter af de afdelinger og organisationer, der er anført i artikel 5, stk. XNUMX, litra b), i denne forordning, andre institutioner, der er oprettet ved lov eller præsidentielt dekret, eller deres tilknyttede selskaber.

Stk. 3. Officielle annoncer offentliggøres gennem styrelsen i tidsskrifter, der efter annoncørers skøn har ret til at offentliggøre officielle annoncer.

(4) Nyheder, billeder, videoer, tekster og lignende, der er reklamer eller annoncer. tøve Det er oplyst, at der er tale om en annonce eller annonce uden at forlade noget rum.

Formidlingspligt for officielle annoncer og annoncer

ARTIKEL 7- 1. Institutionen sørger for, at officielle meddelelser og annoncer, tidsskrifter, der har ret til at offentliggøre, samt meddelelser om institutionen. på portalen formidler dens offentliggørelse.

2. Institutionen accepterer særlige annoncer og annoncer. Udgivelse, offentliggørelse og formidling af særlige annoncer og annoncer er gratis inden for rammerne af lov nr. 195 og bestemmelserne i denne forordning.

Liste over tidsskrifter

ARTIKEL 8- Stk. 1. Institutionen annoncerer den sidste hverdag i hver måned på sine egne hjemmesider listen, som omfatter navnene på de tidsskrifter, hvori officielle meddelelser og annoncer kan placeres, og andre oplysninger, der skønnes nødvendige.

(2) Oplysninger såsom opnåelse eller standsning af retten til at offentliggøre officielle meddelelser, genvinding af denne ret, ophævelse af retten til at offentliggøre officielle meddelelser og annoncer samt ændring af navn eller domænenavn er inkluderet i listen.

Stk. 3. Aviser og internetnyhedssider, der er i ventetid for at opnå ret til at offentliggøre officielle annoncer, er ligeledes vist på listen.

DEL TRE

Officiel meddelelse og retten til at offentliggøre annoncering

Retten til at offentliggøre officielle annoncer

ARTIKEL 9- 1. Aviser og internetnyhedssider, der fuldt ud og rettidigt opfylder deres kvalifikationer og pligter i overensstemmelse med de procedurer og principper, der er fastsat efter kategorierne i denne forordning, har ret til at offentliggøre officielle annoncer.

Retten til at offentliggøre officielle annoncer

ARTIKEL 10- (1) Tidsskrifter, der kun anmoder om at offentliggøre officielle annoncer, opnår denne ret, hvis de opfylder deres kvalifikationer og pligter fuldstændigt og til tiden i overensstemmelse med de procedurer og principper, der er fastsat i denne forordning. Tidsskrifter er underlagt bestemmelserne i femte del med hensyn til retten til at offentliggøre officielle annoncer.

Stk. 2. Aviser og internetnyhedssider, der har ret til at offentliggøre officielle annoncer eller er i ventetid for at opnå denne ret, har også ret til at offentliggøre officielle annoncer. Retten til at offentliggøre officielle annoncer fra aviser og internetnyhedssider, hvis ret til at offentliggøre officielle annoncer, udløber også.

(3) Officielle annoncer gives til de publikationer, der er udgivet specifikt til Ramadan og offerfester af professionelle journalistiske organisationer med det højeste antal pressekort og deres overordnede organisationer i den provins, de er placeret i.

Betingelser for at opnå ret til offentliggørelse

ARTIKEL 11- (1) For at tidsskrifter opnår ret til at udgive;

a) at fremsætte en underskrevet, officiel meddelelse og annonce eller anmodning om kun at offentliggøre annoncer ved tydeligt at angive udgivelsessted eller kvote,

b) I henhold til deres anmodning har de de relevante bestemmelser i denne forordning og andre betingelser og kvalifikationer fastsat af generalforsamlingen, accepterer og opfylder de tildelte opgaver rettidigt,

c) Gennemførelse af de ventetider, der er fastsat for dem, ved at opfylde betingelserne i denne artikel,

skal.

Fastlæggelse af dokumenter, der skal sendes til institutionen

ARTIKEL 12- (1) Generaldirektoratet er bemyndiget til at bestemme, hvilke dokumenter der skal anmodes om inden for denne forordnings anvendelsesområde.

Meddelelser til institutionen

ARTIKEL 13- (1) Inden for denne forordnings anvendelsesområde, oplysninger og dokumenter, der skal sendes til institutionen via İLANBİS; Det kan ikke være falsk eller vildledende, giver ikke optjente rettigheder i de erklærede forhold og udgør ikke en formodning om nøjagtighed eller realitet vedrørende de oplysninger, det indeholder.

KAPITEL FOUR

Ventetidstransaktioner

Ventetid

ARTIKEL 14- (1) Tidsskrifter er underlagt venteperioder specificeret i de relevante dele af denne forordning for at opnå ret til at offentliggøre officielle meddelelser og/eller annoncer.

Fastlæggelse af startdato for venteperioden

ARTIKEL 15- 1. Aviser eller internetnyhedssider skal anmode om revision senest 3 måneder efter den dato, hvor deres anmodning om offentliggørelse af en officiel meddelelse er indgivet til styrelsens registre. Karensperiodens startdato er fastsat som den dato, hvor det er fastslået, at det som følge af den revision eller undersøgelse, der skal udføres af Generaldirektoratet efter ansøgningen, er fastslået, at det har de angivne betingelser og kvalifikationer. i denne forordnings bestemmelser om offentliggørelse eller kvotested.

Forpligtelser i ventetiden

ARTIKEL 16- Stk. 1. En avis eller internetnyhedsside, der er underlagt en karensperiode for at opnå ret til at offentliggøre en officiel annonce, kan ikke offentliggøre en officiel annonce, før denne periode udløber. I modsat fald anvendes sanktionerne i lov nr. 195.

(2) I overensstemmelse med det udgivelsesinterval, der er angivet i erklæringen afgivet i henhold til lov nr. 5187, skal aviserne inden for ventetiden; Derimod skal internetnyhedssider udgives på en måde, der opfylder kravene til tilgængelighed i denne forordning, og aviser og internetnyhedssider skal have alle de øvrige nødvendige kvalifikationer og opfylde de pålagte opgaver.

3. Bestemmelsen i § 113, stk. XNUMX, om aviserne eller internetnyhedssiderne inden for karensperioden finder dog anvendelse på grundlag af karensperiodens begyndelsesdato i stedet for kalenderåret.

AFSNIT FIVE

Generelle kvalifikationer for aviser og internetnyhedssider relateret til offentliggørelse af officielle meddelelser

anvendelsesområde

ARTIKEL 17- Stk. 1. De af generalforsamlingen fastsatte generelle kvalifikationer for indtræden og fortsættelse af retten til at offentliggøre officielle meddelelser om aviser og internetnyhedssider er reguleret i denne paragraf.

Holdkrav

ARTIKEL 18- (1) Avis- og internetnyhedssider er forpligtet til at ansætte opinionsarbejdere i de antal og opgaver, der er vist i andet og tredje afsnit.

(2) Intellektuelle arbejdere, der skal vises i personalet;

a) Indgåelse af ansættelseskontrakter i skriftlig form og fuld løbetid i overensstemmelse med lov nr. 5953,

b) Udbetaling af deres løn fuldt ud og rettidigt i overensstemmelse med deres kontrakter over hel dag og hel måned,

c) De udfører faktisk jobbet til gengæld for deres pligter, der er angivet i deres kontrakter,

ç) Socialsikringsinstitutioners meddelelser, præmier og skattetilskrivninger vedrørende deres løn foretages inden for den juridiske periode og fuldstændigt,

d) ikke at engagere sig i en kommerciel virksomhed, der vil gavne dem, og ikke at engagere sig i andre aktiviteter end journalisterhvervet,

e) bosat i udgivelses- eller kvotestedet for den avis eller internetnyhedsside, de arbejder for,

det er obligatorisk.

(3) Med undtagelse af den ansvarlige leder, andre intellektuelle arbejdere, der opholder sig inden for territoriale grænser af samme provins og naboprovinser, under hensyntagen til afstanden mellem avisens eller internetnyhedsstedets udgivelsessted eller kvote og stedet af bopæl og midler til offentlig transport, radio- og tv-udsendelse eller kvote De kan opholde sig uden for deres bopæl. Tilsynet tager i sådanne tilfælde stilling til, om det er muligt at udføre opgaven i overensstemmelse med formålet og løbende. Højst to opinionsarbejdere i 1. og 2. kategori af internetnyhedssider; 3., For dem, der er i 4. og 5. kategori, er betingelsen om bopæl på kvotepladsen ikke påkrævet for en idéarbejder. Ved fastlæggelsen af ​​bopælen tages den første bopælsadresse i registrene i det centrale befolkningsstyringssystem (MERNIS) til grund.

(4) Hvis den skriftlige ansættelseskontrakt for intellektuelle arbejdere, der arbejder på personalet, opsiges af arbejdsgiveren eller den intellektuelle arbejder, er opsigelsesdatoen 5953, 5 og 6 i lov nr. 7. NCI fastsat i overensstemmelse med artiklerne.

De kan være i truppen

ARTIKEL 19- (1) Intellektuelle arbejdere, der kan indgå i personalet, skal have mindst én af følgende kvalifikationer og betingelser:

a) At uddanne sig fra kommunikationsfakulteter på videregående uddannelsesinstitutioner eller fra kommunikationsrelaterede afdelinger på andre fakulteter eller have et tilsvarende eksamensbevis godkendt af Rådet for Videregående Uddannelser.

b) At have et pressekort som intellektuel arbejder.

c) At have arbejdet i medierne i mindst 6 måneder uden pause, forudsat at han er uddannet fra de kommunikationsrelaterede afdelinger på erhvervsskolerne, og at certificere dette arbejde.

ç) At have arbejdet i medierne i i alt 5953 måneder, hvoraf mindst 6 måneder er sammenhængende, underlagt socialsikringslovgivningen inden for rammerne af lov nr.

d) At have arbejdet underlagt socialsikringslovgivningen inden for rammerne af lov nr. 6 om intellektuelle arbejdere i i alt 15 måneder, hvoraf mindst 5953 måneder er sammenhængende, og at certificere dette arbejde.

e) At have arbejdet i offentlige medieorganers nyhedstjenester i i alt 6 måneder, hvoraf mindst 15 måneder er sammenhængende i henhold til offentligretlig status, og at certificere dette arbejde.

(2) Begrænset til dem, der er ansat som forfattere og idéarbejder. 22 / 5 / 2003 De i stk. 4857 nævnte forhold søges ikke for dem, der efter arbejdsloven nr.

De vil ikke være på listen.

ARTIKEL 20- (1) Koncessionshaveren af ​​avisen og internetnyhedssiden eller, hvis nogen, repræsentanten for en juridisk enhed bestemt i overensstemmelse med bestemmelserne i lov nr. 5187. kollektive partnere i selskaber, kommanditselskaber i almindelige aktieselskaber, kommanditselskaber i kommanditselskaber, hvis kapital er opdelt i aktier, aktionærer i udstyrsdatterselskab, begrænset partnere og selskabsdirektører, der repræsenterer selskabet i selskaber, partnere med fuldmagt til at repræsentere selskabet i aktieselskaber, samt medlemmer af bestyrelsen og revisorer; De kan ikke deltage i deres egne eller andre publikationers intellektuelle personale.

(2) Moderen, faren, ægtefællen, fysiske og stedbørn til den virkelige person, der ejer aviserne og internetnyhedssiderne i forbindelse med offentliggørelsen af ​​officielle meddelelser og medlemmerne af ledelses- eller kontrolorganerne for de juridiske enheder, deres vedtagne børn, ægtefællernes forældre, personalet i den relevante avis og internetnyhedssiden, de kan ikke finde sted. Bestemmelsen i dette stykke finder dog ikke anvendelse på personer, der opfylder gradueringskravet i artikel 19, stk. XNUMX, stk.

Dem, der arbejder i mere end et tidsskrift

ARTIKEL 21- (1) Hvis den intellektuelle arbejder er angivet i personalet på mere end én avis og internetnyhedsside i forbindelse med offentliggørelsen af ​​officielle meddelelser, vil han blive optaget i personalet på kun én af dem. Socialsikringsinstitutionens optegnelser, kontrakter og andre dokumenter tages som grundlag for disse transaktioner.

Personalets underretningspligt

ARTIKEL 22 – (1) Aviser og internetnyhedssider er forpligtet til at levere informationer og dokumenter vedrørende beskæftigelse, titelændring, afskedigelse, skat og forsikringsperioder for intellektuelle arbejdere i deres personale til agenturet via İLANBİS senest 3 hverdage efter gennemførelsen af ​​disse transaktioner.

indhold

ARTIKEL 23- (1) I indholdet af aviser og internetnyhedssider i henhold til antallet af kategorier og indikatorer;

a) At udgive alle slags tekster på tyrkisk undtagen særlige meddelelser og reklamer,

b) Andre artikler, såsom nyheder, klummer, artikler, kommentarer, forskning, interviews og billeder, billeder, fotografier, om politiske, økonomi, kultur, kunst, sociale, magasin- og sportsemner, der vedrører udgivelses- eller kvotestedet og dets omgivelser, forudsat at de er originale og ajourførte, omfatter grafik, tegnefilm og lignende,

c) Ajourførte radio-tv-udsendelser, vagthavende apoteker, økonomiske borde, underholdningssteder, vejrforhold og lignende, og indhold som puslespil og astrologi gentages ikke,

ç) Det visuelle indhold skal være relevant og proportionalt med nyhedsteksterne og bør arrangeres i overensstemmelse med den etablerede praksis i pressen,

d) I overskrifterne er indholdet af nyhederne ikke afbøjet, vildledende eller skaber modsætninger,

e) To tredjedele af overfladearealet af aviser og daglige nyhedsnumre på internetnyhedssider består af indholdet specificeret i underafsnit (b); I mindst en sjettedel af deres indhold skal nyheder lavet af intellektuelle arbejdere, der vises i deres personale og dem, der beskæftiger forfattere, inkludere deres egne spalter, forudsat at det er mindst to gange på 7 dage,

Det er obligatorisk.

(2) Aviser og internetnyhedssider kan også indeholde indhold på andre sprog, forudsat at de er oversat til tyrkisk.

Stk. 3. Det er obligatorisk for aviser og internetnyhedssider at offentliggøre officielle meddelelser og annoncer på en fuldstændig, korrekt og rettidig måde, samt at tage de nødvendige forholdsregler for at sikre, at de kan læses let.

Geografisk brug

ARTIKEL 24- (1) I indholdet af aviser og internetnyhedssider;

a) Angivelse af den intellektuelle arbejder, der ejer indholdet produceret af de personer, der er angivet i personalet,

b) Brug af oprindelsen af ​​de relevante institutioner og organisationer i pressemeddelelser, udtalelser og bulletiner udarbejdet af offentlige institutioner, organisationer, institutioner, kommuner og deres tilknyttede selskaber, andre lokale forvaltninger, politiske partier, ikke-statslige organisationer og lignende,

c) Angivelse af den relevante person eller nyhedsbureau i nyhederne opnået ved betaling af royalties eller abonnementsgebyrer, afhængigt af kontrakten,

ç) Brugen af ​​ordet nyhedscenter i tilfælde, hvor information indsamles, kompileres og formidles af intellektuelle arbejdere,

det er obligatorisk.

(2) Indhold kan overføres via internettet, fra tidsskrifter eller ikke-tidsskrifter, forudsat at navnet og andre nødvendige oplysninger er angivet som oprindelseskilde, dog højst 10 % af antallet af nyheder eller overfladeareal.

(3) Op til 30 % af hver nyhed eller spalte, der sendes direkte ved en hvilken som helst metode eller form, kan inkluderes. Overførsler foretaget på denne måde betragtes ikke som originalt indhold.

(4) I det citerede indhold, 5 / 12 / 1951 I overensstemmelse med de relevante bestemmelser i lov om intellektuelle og kunstneriske værker dateret og 5846 er navnet på den citerede publikation og andre nødvendige oplysninger tydeligt angivet.

Ensartethed i indhold

ARTIKEL 25- (1) Lignende indhold kan ikke indgå i to eller flere tidsskrifter på samme eller forskellige steder. Ved fastlæggelsen af ​​ligheden tages der ikke hensyn til det aftalte indhold.

Stk. 2. Hvis to eller flere tidsskrifter løbende indeholder lignende indhold, gives kun én af udgivelserne officiel meddelelse og annonce. I dette tilfælde, hvis ejeren af ​​publikationen er den samme person, vælger denne person den publikation, der skal annonceres og annonceres. Hvis ejerne af tidsskrifterne er forskellige personer, tilhører retten til at udgive den publikation, der beviser, at den ejer retten til at bruge lignende indhold.

Ændring af navne på aviser og domænenavne på internetnyhedssider

ARTIKEL 26- (1) Navne på aviser og domænenavne på internetnyhedssider må ikke bestå af ord eller forkortelser, der kan modsige den almindelige moralske forståelse og den offentlige orden.

(2) Nyhedssider på internettet kan ikke anmode om ændring af domænenavn, hvis de kompetente myndigheder beslutter at blokere adgangen.

(3) Hvis aviser ønsker at ændre deres navne og internetnyhedssiders domænenavne, sender de deres anmodninger inklusive deres nye navne eller domænenavne til Myndigheden i en underskrevet form.

Stk. 4. Hvis bestyrelsen som følge af sin undersøgelse konkluderer, at navnet eller domænenavnet er i overensstemmelse med XNUMX. pkt., tillader den ændringen.

5. Aviser og internetnyhedssider kan anvende deres nye navne eller domænenavne, forudsat at de giver styrelsen besked herom senest 3 hverdage fra datoen for modtagelsen af ​​bestyrelsens beslutning om ændringen. Disse ændringer offentliggøres i et synligt område, før de foretages.

Stk. 6. Aviser og internetnyhedssider er forpligtet til at meddele og foretage denne ændring senest en måned efter meddelelsen om beslutningen om ændringstilladelsen. Ellers fortsætter den sin udgivelse med samme navn eller domænenavn.

Stk. 7. Avis- og internetnyhedssider kan ikke anmode om ændring af navn eller domænenavn mere end to gange i løbet af et kalenderår, bortset fra ændring af publikationsejere.

Fakturering

ARTIKEL 27- Stk. 1. Aviser og internetnyhedssider er forpligtet til at udstede en faktura for de officielle annoncer, de udgiver efter de principper og foranstaltninger, der er angivet i Officiel Annoncepristakst, og for alle tidsskrifter efter den pris, der er beregnet over de takster, der er fastsat af stk. dem til særlige annoncer og annoncer efter fradrag af styrelsens provision.

(2) Udstedelse af en faktura i modstrid med de specificerede tariffer eller de andre principper, der er fastsat i denne forordning, eller anvendelse af sanktioner i henhold til de relevante love for slet ikke at blive udstedt, forhindrer ikke handling i overensstemmelse med artikel 195 i Lov nr. 49.

regnskabsmæssige transaktioner

ARTIKEL 28- (1) Aviser og internetnyhedssider bør arrangere deres regnskabsføring på balancebasis.

arbejdspladspligt

ARTIKEL 29- (1) Det er obligatorisk for aviser og internetnyhedssider at fortsætte deres aktiviteter på en arbejdsplads, der er dedikeret til journalisterhvervet.

(2) På denne arbejdsplads;

a) at have et arbejdsområde på mindst 5 kvadratmeter pr. person i forhold til de intellektuelle arbejdere, der er angivet i personalet,

b) Nødvendige tekniske teknikker, som intellektuelle arbejdere vil bruge for at udføre deres journalistiske erhverv. dit udstyr at blive fundet,

c) ikke at udøve anden erhvervsmæssig virksomhed eller kommerciel virksomhed, der er uforenelig med journalisterhvervet, og ikke samtidig skal benyttes som bolig,

ç) Ophængning af skiltet med navnet på avisen og internetnyhedssiden på et synligt sted,

skal.

ANDEN DEL

Bestemmelser vedrørende aviser i forbindelse med offentliggørelse af officielle meddelelser

KAPITEL 1

Omfang og kategorier

anvendelsesområde

ARTIKEL 30- Stk. 1. Aviser, der er i karenstid, eller som har ret til at offentliggøre officielle meddelelser, skal overholde bestemmelserne i denne paragraf sammen med bestemmelserne i XNUMX. del.

Udsendelsessteder

ARTIKEL 31- (1) Avisernes udgivelsessteder er som følger:

a) 10 / 7 / 2004 I betragtning af bestemmelserne i Metropolitan Municipality Law dateret 5216/6/3 og nummereret 2008 og Loven om etablering af distrikter inden for Metropolitan Municipalitys grænser og ændring af nogle love, dateret 5747/12/11 og nummereret 2012, Metropolitan Municipality i fjorten provinser og i provinser, der har opnået storbykommunestatus, og/eller storbykommunegrænser er blevet omdefineret i henhold til loven om oprettelse af 6360 distrikter og ændring af visse love og dekreter;

1) Adana-provinsen Çukurova, Karaisalı, Sarıçam, Seyhan og Yüreğir distrikter,

2) Ankara-provinsen Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, pursaklar, Sincan og Yenimahalle distrikter,

3) Antalya-provinsen Aksu, Döşemealtı, Kepez, Kepez ve Kepez amter,

4) Aydın-provinsen Efeler-distriktet,

5) Balikesir-provinsen seks september og Karesi amter,

6) Bursa-provinsen Gemlik, Gürsu, Kestel, Mudanya, Nilüfer, Osmangazi og Yıldırım distrikter,

7) Denizli-provinsen Merkezefendi og Pamukkale amter,

8) Diyarbakir-provinsen Baglar, Kayapınar, Sur og Yenişehir distrikter,

9) Aziziye, Palandöken og Yakutiye distrikter i Erzurum-provinsen,

10) Eskisehir-provinsen Odunpazari og Tepebaşı distrikter,

11) Gaziantep-provinsen Oğuzeli, Şahinbey og Şehitkamil distrikter,

12) Hatay-provinsen Antakya og Defne amter,

13) Istanbul-provinsens øer, Arnavutkoyflad, Avcilar, Bagcilar, Bahcelievler, Bakirkoy, Esenyurt, Bayrampasa, Besiktas, Beykoz, Beylikduzu, Beyoglu, Buyukcekmece, Catalca, Çekmeköy, Esenler, fladEyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpasa, Gungoren, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Kucukcekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sariyer, Sultanbeyli, sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar og Zeytinburnu amter,

14) İzmir-provinsen Balçova, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Konak, Narlıdere og Torbalı distrikter,

15) Kahramanmaraş-provinsen Dulkadiroğlu og tolv februar amter,

16) distrikterne Hacılar, İncesu, Kocasinan, Melikgazi og Talas i Kayseri-provinsen,

17) Kocaeli-provinsen Başiskele, Izmit og Kartepe amter,

18) Karatay, Meram og Selçuklu distrikter i Konya-provinsen,

19) Battalgazi- og Yeşilyurt-distrikterne i Malatya-provinsen,

20) Prinser af Manisa-provinsen og Yunus Emre amter,

21) Mardin-provinsen Artuklu by,

22) Mersin-provinsen Middelhavet, AkdenizTaurus og Yenişehir distrikter,

23) Menteşe-distriktet i Muğla-provinsen,

24) Ordu-provinsen Altınordu by,

25) Sakarya-provinsen Adapazari, Akyazı, Arifiye, Erenler, Ferizli, Hendek, Karapürçek, Sapanca, Serdivan og Söğütlü amter,

26) Samsun-provinsen AtakumJanikIlkadim og Tekkeköy distrikter,

27) Tekirdag-provinsen Suleymanpasa by,

28) Trabzon-provinsen Ortahisar by,

29) Sanliurfa-provinsen EyyubiyeHaliliye ve Karaköprü amter,

30) Van-provinsen SilkroadTusba og Edremit distrikter,

il centralt det eneste sendested,

b) 3 / 7 / 2005 Adıyaman, som har status som en central kommune under hensyntagen til kommuneloven nr. 5393 dateret Afyonkarahisar, Agri, Aksaray, Amasya, Ardahan, Artvin, Bartin, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingol, Bitlis, Bolu, Burdur, Canakkale, Cankiri, Corum, Düzce, Edirne, Elazig, Erzincan, Giresun, Gumushane, Hakkari, Igdir, Isparta , Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Rize, Siirt, Sinop, Sivas, Şırnak, Tokat, Tunceli-provinsen, U,şak, Yagulz og Yagulz-provinserne ens centrale enkelt sendested,

c) Hatay-provinsen med Dörtyol, Erzin Payas amter; Hassa og Kırıkhan amter; med Iskenderun Arsuz amter; Kocaeli-provinsen Cayirova, Darica, Dilovasi og Gebze distrikter; Muğla-provinsen med Fethiye Seydikemer amter; Tekirdag-provinsen Çerkezköy og Kapaklı distrikter; Çorlu og Ergene distrikter er det eneste sendested,

ç) Hvert af de andre distrikter end de sendesteder, der er nævnt i litra a), (b) og (c), har et separat sendested,

som acceptabel.

2. Procedurerne og principperne for gennemførelsen af ​​denne forordning for nye administrative strukturer, der skal dannes som følge af administrative opdelinger og/eller fusioner, fastlægges af bestyrelsen.

Stk. 3. Såfremt der ikke findes en avis, der har ret til at udgive i distrikterne inden for hovedstadskommunens grænser efter lov nr. 5216, 5747 og 6360, anses disse distrikters udgivelsessteder for at være blandt udgivelsesstederne. specificeret i første afsnits første afsnit (a) for den provins, de er tilknyttet.

Kategorier

ARTIKEL 32- (1) Kategorierne af aviser i henhold til deres udgivelsessted er som følger:

DEL TO

betingelser

Ventetid

ARTIKEL 33- 1. Ventetiden for aviser for at opnå ret til at offentliggøre officielle meddelelser er 36 måneder.

Kontinuitet i udsendelsen

ARTIKEL 34- (1) Aviser er forpligtet til at fortsætte deres udgivelsesliv uafbrudt, bortset fra lovmæssige begrænsninger.

(2) 32 NCI 1 angivet i tabellen i artiklen., Aviser, der indgår i 2., 3., 4. og 5. kategori, udkommer dagligt. Disse aviser må dog ikke udgives én gang om ugen, specifik for den anmeldte dag, forudsat at de er anført i den afgivne erklæring i overensstemmelse med bestemmelserne i lov nr.

Stk. 3. Aviser tilhørende 6. kategori skal udgives på de dage, der er angivet i den erklæring, de har afgivet i henhold til lov nr. 5187, mindst to dage om ugen.

(4) Aviser, der måtte suspendere deres udgivelse på grund af strejken, inden for 30 dage efter strejkens afslutning; Bortset fra den faktiske salgsmængde, hvis de genudgives ved at opfylde de øvrige krævede kvalifikationer og pligter, fortsætter deres ret til at offentliggøre officielle meddelelser.

Stk. 5. Aviser må ikke udgives, forudsat at de underretter Myndigheden mindst 3 hverdage før Ramadan og ofreferie og inden for 3 hverdage i tilfælde af force majeure.

Leveringsforpligtelse

ARTIKEL 35- (1) aviser, der skal danne grundlag for de undersøgelser, der skal foretages for at afgøre, om kvalifikationerne og pligterne i forbindelse med de forskellige artikler i denne forordning er opfyldt rettidigt og fuldstændigt;

a) Mindst 2 af hvert nummer, inklusive bilagene, der betragtes som dokumenter, med eller uden officielle meddelelser og annoncer,

b) Siderne i disse numre vil blive offentliggjort i det filformat, som institutionen bestemmer via İLANBIS, senest kl. 09.00:XNUMX på den dag, det bærer datoen,

Det skal sendes til institutionen.

Stk 2 skal sende deres trykte eksemplarer til kl. 31 den anden hverdag efter udgivelsesdagen senest er forpligtet til at aflevere det til Instituttets afdelinger indtil kl.

Aftryk og obligatoriske oplysninger

ARTIKEL 36- (1) Det er obligatorisk at medtage dets mærke i hvert nummer af avisen. I dette forlag angives publikationens navn, dato, nummer, hvis ejeren af ​​publikationen er en virkelig person, hvis det er en juridisk person, den eventuelle juridiske person, firmanavnet og repræsentanten for den juridiske person, hvis nogen, udgiveren, den ansvarlige leder (redaktør), udgivelsestypen og administrationsstedet, kontakttelefon, virksomhedens e-mailadresse, UETS-adresse (National Electronic Notification System) og oplysninger om trykkeriet, hvor det var arrangeret og trykt er obligatorisk.

(2) Aviser; I tilfælde af at ejeren af ​​publikationen, juridisk persons repræsentant, eventuel udgiver, ansvarlig leder (redaktør) og ledelsessted skifter, er det forpligtet til at underrette Institutionen med underskrift senest den første hverdag, og at foretage de nødvendige ændringer i tagget for det første nummer, der udgives efterfølgende.

(3) Området dækket af aftrykket må ikke overstige 140 kvadratcentimeter.

Stk. 4. Aviser, hvis ledelsessted og trykkested er beliggende på samme adresse, kan vise dem på én adresse i deres tags.

forskellige sektorer notesbøger

ARTIKEL 37- Stk. 1. Oplysninger vedrørende hvert trykt nummer af avisen, som udgør grundlaget for retten til at offentliggøre officielle meddelelser. i İLANBIS skal registreres i de relevante bøger.

Stk. 2. Procedurer og principper for bogføring reguleres af bestyrelsen.

(3) Alle oplysninger behandles på daglig basis, bortset fra returbeløbet, der skal registreres i bøgerne. Refusionsbeløb registreres senest 10 dage.

(4) De bøger, som aviserne skal opbevare, og deres indhold er som følger:

a) Papirbog: Det er den bog, hvori input af papiret, der er leveret mod fakturaen, der skal bruges i avisens trykprocesser, og outputtet af det papir, der er brugt til trykningen af ​​hvert nummer, registreres på basis af vægt eller arkenhed, i henhold til trykteknikken. Denne bog må dog ikke opbevares, hvis det er dokumenteret, at det papir, der anvendes i trykprocessen, er leveret af den kommercielle organisation, der udfører trykningen i henhold til en kontrakt.

b) Trykbog: Det er den bog, hvori de samlede, rene og beskadigede tryknumre, trykkested, tidspunkt og teknik for hvert nummer af avisen er noteret sammen med trykkvitteringen eller eventuelle dokumenter, der måtte være retur, fra kl. trykkeriet eller trykkerierne, hvor avisen trykkes.

c) Abonnentbog: Det er bogen, hvor abonnenternes navn og efternavn, hvis de er fysiske personer, deres navne, eventuelle firmanavne, deres adresser, abonnementets start- og slutdatoer samt dato og nummer på abonnentfakturaen, om prisen er opkrævet fra startdatoen eller ej. Aviser uden abonnenter behøver ikke at opbevare denne bog.

ç) Salgsbog: Det er bogen, der viser oplysningerne på fakturaerne om, hvor mange af hvert nummer af avisen, der blev givet til forhandleren eller de forhandlere, der udfører distributionsvirksomheden, for at blive sat til salg hos slutforhandlerne, og hvor mange, der ikke blev solgt, men returneret, og antallet af abonnenter, hvis fakturaer er udfærdiget, evt.

Minimum personale

ARTIKEL 38- (1) Minimumsantallet, fordelingen og pligterne for opinionsarbejdere, som er forpligtet til at være i personalet i aviser i henhold til deres kategorier, er angivet nedenfor:

(2) I henhold til denne artikel 1., Aviser i 2., 3. og 4. kategori kan ansætte en minimumschefredaktør i stedet for en korrespondent.

Stk. 3. Det er obligatorisk for almindelige aviser at ansætte opinionsarbejdere i de antal og stillinger, der er angivet for 1. kategori.

Minimumsareal

ARTIKEL 39- (1) De mindste daglige arealer bestemt for hvert udgivet nummer af aviserne er angivet nedenfor i henhold til deres kategorier:

(2) Ved bestemmelse af arealet af et offentliggjort nummer af en avis tages størrelsen og antallet af sider til grund.

(3) Ved beregning af avisernes areal;

a) Dele, der overstiger 2,5 centimeter i sidemargenerne,

b) Alle former for periodiske eller ikke-periodiske publikationer, tillæg eller dele af samme eller en særskilt koncessionshaver, som gives gratis eller betales sammen med avisen,

overveje ikke taget.

(4) Det er obligatorisk for de almindelige aviser at opfylde det arealkrav, der er specificeret for 1. kategori.

Sidelayout

ARTIKEL 40- (1) Aviser bør være opmærksomme på sidelayout i overensstemmelse med den teknologiske udvikling; tekster, billeder, fotografier, grafik og lignende tekster, samt at tage de nødvendige forholdsregler for at dette indhold let kan læses og forstås.

2. Nyheder, klummer, artikler, kommentarer, interviews og andre skriftlige tekster i avisernes indhold, eksklusive overskrift og søgelys, skal indeholde mindst 12 og højst 14 linjer tekst på hver femte centimeter, og stk. bogstaver må ikke være mindre end 8 point og større end 10 point. brug er obligatorisk.

Stk. 3. Det er obligatorisk at angive dato, sidenummer og navn på hver side i aviserne under hensyntagen til pressens faste praksis og trykketeknikkens karakteristika.

Udskrivning væsentlige

ARTIKEL 41- (1) Presse af aviser industri og i overensstemmelse med den teknologiske udvikling er det obligatorisk at være opmærksom på trykteknikken, så alle former for skrifter, billeder, fotografier, grafik, tegnefilm og lignende er let læselige og forståelige.

(2) Bortset fra papirvarer, kontortyper, stationære eller bærbare digitale trykkemaskiner, computerprintere, duplikatorer, fotokopimaskiner; web offset/roterende, flad offset tryk eller industrielle digitale trykkemaskiner. Det er dog obligatorisk at trykke de aviser, der udgives på de steder, der er omfattet af stk. 31, 2 og 13, i første afsnit, første afsnit af den 14. artikel, på weboffsettrykmaskinerne.

(3) Bortset fra force majeure kan trykprocessen af ​​aviserne ikke udføres før kl. 19.00 dagen før datoen for det nummer, der skal trykkes, og det er obligatorisk at gennemføre den daglige minimumsbeløb for faktisk salg ved samme trykning. hus uden pause.

Stk. 4. Aviser skal senest den første hverdag efter ændringen af ​​trykkestedet underrette styrelsen underskrevet.

(5) Siderne i hvert nummer af avisen er arrangeret på udgivelsesstedet, og 15 / 7 / 1950 Det skal trykkes i trykkerier, der opererer inden for grænserne af den provins, hvor det blev udgivet i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om trykkerier dateret og 5681. Aviser med et overfladeareal på mindst 2,25 kvadratmeter kan dog også udføre deres trykkerier i trykkerier uden for grænserne af den provins, hvor de udgives, inden for samme principper, forudsat at de underretter Myndigheden i en underskrevet formular på forhånd.

Fordelingsprincipper

ARTIKEL 42- Stk. 1. Distribution af aviser til bi- og slutforhandlere på udgivelsesstedet skal ske gennem institutioner oprettet med henblik på periodisk udgivelsesdistribution. Ansatte, værktøjer og teknikker i distributionsvirksomheden udstyr Det er obligatorisk at have alle slags muligheder, der ligner sine modparter, hvad angår fysiske forhold.

2. Distribution af de almindelige avisers forhandlersalg gennem de i stk. 70 nævnte institutioner, mindst XNUMX % af landet, i hvert geografisk område, gennem de i stk. XNUMX nævnte institutioner gennem de underforhandlere, der er tilsluttet disse. institutioner på daglig basis, og for at realisere dette problem hos slutpunktforhandlerne kræves dokumentation.

3. Såfremt aviserne ikke har et distributionssted som nævnt i XNUMX. afsnit på deres udgivelsessted; De er forpligtet til at realisere deres forhandlersalg gennem mindst to endepunktsforhandlere, under hensyntagen til salgspunkterne på udsendelsesstedet, og dokumentere dette problem.

Stk. 4. Det er obligatorisk, at hvert nummer af avisen sættes til salg hos slutforhandlerne indtil kl. 09.00 den dag, det har sin dato.

Stk. 5. Det er forpligtet for aviser at træffe de nødvendige foranstaltninger til at indberette data om salg foretaget gennem slutpunktforhandlere af de virksomheder, der udfører distributionsvirksomhed.

Stk. 6. Ved ændring af den eller de forhandlere, der distribuerer aviserne, er det forpligtet til senest 3 hverdage at underrette styrelsen underskrevet af avisen.

Minimum salgspris og kommissionssats

ARTIKEL 43- (1) Salgsprisen, som skal oplyses på første side af udgivelsen af ​​hver udgivelsesdag, må ikke være mindre end 1,50 tyrkiske lire i lokale og regionale aviser og 2 tyrkiske lire i populære aviser, inklusive moms. .

Stk. 2. Den kommission, der skal betales til forhandlerne, og den rabat, der ydes til abonnenterne, kan ikke overstige 40 % af det beløb, der er skrevet på avisen. Det gebyr, der skal betales til abonnentudbydere, er inkluderet i denne takst.

(3) Abonnementsprisen kan ikke være mindre end det beløb, der skal findes ved at gange salgsprisen fastsat efter fradrag af den eventuelle rabat og abonnementsperioden.

Salg af forhandlere og abonnenter

ARTIKEL 44- (1) De mindste faktiske salgs- og returtal og -takster, der kræves for at blive realiseret af aviserne på udgivelsesstedet gennem forhandlere og gennem abonnement, er angivet nedenfor i henhold til deres kategorier:

Stk. 2. Det er obligatorisk at opfylde salgs- og returneringsbetingelserne for 1. kategori af de populære aviser.

(3) Med undtagelse af salg, der foretages mere end én gang af rimelige og acceptable årsager, er salget hos endepunktsforhandlerne faktisk og én efter én. en efter en gjort er afgørende.

(4) De betingelser, som abonnementerne skal opfylde for at indgå i det faktiske antal salg pr. dag, er følgende:

a) Abonnementer med en varighed på mindre end 1 måned tages ikke i betragtning.

b) Hvert nummer af avisen, der skal leveres til dets abonnenter indtil kl. 09.00 den dag, det bærer sin dato, tek eller til dem, der udfører abonnentdistributionsvirksomheden ved at udstede fragtbrevene i løs vægt, og disse transaktioner skal dokumenteres.

c) Antallet af aviser, der har en abonnementsfaktura udfærdiget og leveret til deres abonnenter på det tidspunkt, der er angivet i litra (b), indgår i det faktiske daglige salg. Aviser er forpligtet til at træffe de nødvendige foranstaltninger for at fastslå, om eksemplarerne af de salg, der foretages ved abonnement, er abonnentejernes hænder.

(5) Fra salg foretaget af aviserne gennem abonnement;

a) I aviser med et faktisk salgsbeløb på op til 1.000 for hvert udgivet nummer; 1 for hver fysisk person, der tegnes for hvert nummer; højst 10 for offentlige institutioner, institutioner, institutioner og tilknyttede selskaber, ikke-statslige organisationer, fagforeninger og organisationer af politiske partier; højst 5 for andre juridiske enheder,

b) I aviser med et faktisk salgsbeløb på 1.000 eller mere for hvert udgivet nummer; 1 for hver fysisk person, der tegnes for hvert nummer; højst 20 for offentlige institutioner, organisationer, institutioner og tilknyttede selskaber, ikke-statslige organisationer, fagforeninger og organisationer af politiske partier; højst 10 for andre juridiske enheder,

søgte efter Det faktiske salgsbeløb kan indgå i antallet af abonnenter.

Søger efter abonnenter

ARTIKEL 45- 1. Institutionen kan ex officio undersøge, om de pligter, der er anført i forhold til abonnenterne, er opfyldt.

(2) Som et resultat af enhver forskning, der skal udføres af institutionen; Hvis det konstateres, at antallet af abonnenter falder under minimumsantallet af faktiske salg eller forbliver over dette antal, men 15 % eller mere af abonnenterne reelt ikke fortsætter, suspenderes retten til at udgive avisen.

3. Såfremt tidspunktet for ophør af udgivelsesretten ikke kan bestemmes efter XNUMX. stk., er datoen for udstedelse af fakturaen for den abonnent, hvis tegningsdato er den ældste, blandt de abonnenter, der ikke anses for gyldige. anses for at være suspensionsdatoen.

DEL TRE

Indikatorbetingelser og tal vedrørende officiel meddelelseskvote

Hovedindikatorer

ARTIKEL 46- (1) Antallet af indikatorer baseret på avisernes månedlige officielle annonceringskvote;

a) Blandt de almindelige aviser, dem, der udkommer dagligt 180, dem, der ikke udkommer en gang om ugen 1,

b) Dem, der udgives dagligt i bycentre 150, dem, der ikke udkommer en gang om ugen 1,

c) I distrikterne blev der udgivet 150 alle ugens dage, 6 udgivet 130 dage, 5 offentliggjorte 100 dage, 4 offentliggjorte 80 dage, 3 offentliggjorte 60 dage, 2 offentliggjorte 40 dage,

som Det er blevet identificeret.

Yderligere indikationsvilkår

ARTIKEL 47- (1) For at aviser kan drage fordel af yderligere indikatorer;

a) At have offentliggjort en officiel meddelelse i mindst 6 måneder,

b) Opfyld det yderligere indikatorkrav i mindst 1 måned baglæns,

c) indsende deres anmodninger til myndigheden i en underskrevet form, på betingelse af, at de klart angiver den artikel, hvori bestemmelsen, der er omfattet af den supplerende indikatoransøgning, er reguleret i denne forordning,

skal.

Stk. 2. Den dato, hvor aviserne påbegyndes at nyde godt af tillægsindikatoren, er den dato, hvor anmodningen er registreret i institutionens arkiv, såfremt institutionen vurderer, at betingelserne i XNUMX. pkt. er opfyldt.

Yderligere personaleområdeindikator

ARTIKEL 48- (1) i deres kadrer, i forhold til pligterne og antallet af de mindste intellektuelle arbejdere, der har de kvalifikationer, der er specificeret i 18. og 19. artikel og bestemt i 38. artikel;

a) at have 2 gange så mange idéarbejdere i sit personale;

1) 3,00/1 af aviserne med et overfladeareal på mindst 3 kvadratmeter, som er vidt udbredt, og hvis udgivelsessted er i Istanbul,

2) 2,25/1 af de øvrige aviser med et overfladeareal på mindst 3 kvadratmeter,

b) Blandt de almindelige aviser, der beskæftiger 3 gange flere intellektuelle arbejdere, dem med et overfladeareal på mindst 3,70 kvadratmeter, med en sats på 2/3,

ek indikator anvendes.

Udskriv vedhæftet fil

ARTIKEL 49- (1) Forudsat at der er mindst 5.000 dagblade i hver provins;

a) 2/1 af dem, der er offentliggjort i 6 provinser,

b) 3/1 af dem, der er offentliggjort i 3 provinser,

ek indikator anvendes.

Supplerende distributionsindikator

ARTIKEL 50- (1) Medarbejdere, værktøjer og teknikker, der er i stand til at udføre tidsskriftsdistribution udstyr og det sidste punkt, der er knyttet til disse virksomheder, ved at præsentere hele det daglige minimumsantal af faktiske salg, sammen med udgivelsesstedet, i mindst én provins i hver geografisk region, på daglig basis i mindst 70 % af landet, gennem virksomheder, der har alle mulige muligheder, der ligner deres modparter med hensyn til fysiske forhold.En yderligere indikator på 1/3 anvendes på de udbredte aviser, der sælger hos forhandlere og attesterer dette spørgsmål, hvis det bliver anmodet om det.

Salgstillægsindikator

ARTIKEL 51- (1) Udbredte aviser med et overfladeareal på mindst 3,00 kvadratmeter og aviser i 1. og 2. kategori;

a) Med en sats på 10.000/3.000 til dem, der har et dagligt faktisk salg på mere end 1 enheder, og som realiserer mindst 3 af disse salg gennem forhandlere,

b) De, der har et dagligt faktisk salg på mere end 25.000, og som realiserer mindst 5.000 af disse salg gennem forhandlere, til 1/2 sats,

c) For dem, der har et dagligt faktisk salg på mere end 50.000, og som realiserer mindst 10.000 af disse salg gennem forhandlere, til en sats på 1x,

ç) De, der har et dagligt faktisk salg på mere end 100.000 enheder, og som realiserer mindst 15.000 af disse salg gennem forhandlere med en hastighed på 1,5 gange,

d) De, der har et dagligt faktisk salg på mere end 150.000 enheder, og som realiserer mindst 20.000 af disse salg gennem forhandlere, til dobbelt så meget,

ek indikator anvendes.

(2) 2,25 med et overfladeareal på mindst 3 kvadratmeter., Fra de lokale og regionale aviser i 4. og 5. kategori;

a) Med en sats på 1.000/500 til dem, der har et dagligt faktisk salg på mere end 1 enheder, og som realiserer mindst 6 af disse salg gennem forhandlere,

b) De, der har et dagligt faktisk salg på mere end 2.500, og som realiserer mindst 1.000 af disse salg gennem forhandlere, til 1/4 sats,

c) Med en sats på 5.000/2.000 for dem, der har et dagligt faktisk salg på mere end 1 og som realiserer mindst 3 af disse salg gennem forhandlere,

ç) De, der har et dagligt faktisk salg på mere end 10.000, og som realiserer mindst 3.000 af disse salg gennem forhandlere, med en sats på 1/2,

ek indikator anvendes.

TREDJE DEL

Bestemmelser vedrørende internetnyhedssider relateret til offentliggørelse af officielle annoncer

KAPITEL 1

Omfang og kategorier

anvendelsesområde

ARTIKEL 52- Stk. 1. Internetnyhedssider, der er i ventetid, eller som har ret til at offentliggøre officielle meddelelser, skal overholde bestemmelserne i dette afsnit sammen med bestemmelserne i første del.

Kategorier

ARTIKEL 53- (1) Kategorierne af internetnyhedssider i henhold til deres kvote er som følger:

(2) Kategorierne af internetnyhedssider inden for denne artikels anvendelsesområde bestemmes på grundlag af provinsgrænser, og distrikter er også inkluderet i denne kvote.

(3) Generel kategori; en., Uanset hvilken af ​​2., 3., 4. og 5. kategori 77 NCI Det er det kvotested, hvor internetnyhedssider med visse kvalifikationer også vil finde sted for at offentliggøre de officielle meddelelser, der er anført i artiklens første afsnit. Internetnyhedssider i den generelle kategori kan også drage fordel af de officielle meddelelser på de kvotesteder, der er oprettet baseret på provinsgrænserne.

DEL TO

betingelser

Ventetid

ARTIKEL 54- (1) Ventetiden for internetnyhedssider til at offentliggøre officielle annoncer er 24 måneder.

(2) For at opnå den ekstraordinære ret til at offentliggøre en officiel meddelelse, underskrevet 1., En venteperiode på 2 måneder gælder for internetnyhedssider, der opfylder 3 gange det minimumsantal og dagligt minimumsantal indhold, der er fastsat for 4., 5., 2. eller 4. kategori og 6 gange minimumsantallet af unikke besøgende pr. dag. Internetnyhedssider, der har opnået ret til at offentliggøre officielle annoncer inden for rammerne af dette stykke, skal fortsætte med at opfylde betingelserne i dette stykke i mindst 18 måneder efter opnåelse af retten til at offentliggøre. Ellers stoppes udgivelsesrettighederne.

Stk. 3. Internetnyhedssider, der har optjent ret til at offentliggøre ved at gennemføre karensperioden efter XNUMX. stk., nyder ligeledes godt af yderligere indikatorer, for hvilke de opfylder betingelserne.

Koncessionsejerskab

ARTIKEL 55- (1) Koncessionshaveren af ​​internetnyhedssider;

a) Hvis han er en fysisk person, er denne person tyrkisk statsborger,

b) Hvis det er en juridisk person, tilhører 51 % af dens kapital tyrkiske statsborgere, og repræsentanterne for den juridiske enhed, formanden for bestyrelsen, næstformanden, flertallet af bestyrelsen og den daglige leder , og flertallet af stemmerne i de besluttende organer er reelle eller juridiske personer, der er statsborgere i Republikken Tyrkiet,

det er obligatorisk.

Stk. 2. Bopælsstedet for de i stk. XNUMX nævnte reelle personer skal være beliggende i Tyrkiet, og de juridiske personer skal drive virksomhed i Tyrkiet.

Kontinuitet i udsendelsen

ARTIKEL 56- (1) Nyhedssider på internettet er forpligtet til at fortsætte deres udsendelser uafbrudt, bortset fra force majeure og juridiske begrænsninger.

(2) Nyhedssider på internettet, der måtte suspendere deres udgivelser på grund af strejken, skal fortsætte med at offentliggøre officielle annoncer inden for 30 dage efter strejkens afslutning, forudsat at de fortsætter deres udgivelser ved at opfylde andre påkrævede kvalifikationer og pligter, undtagen trafikinformation om besøgende betingelser.

(3) Besøgstrafik og indholdsbetingelser søges ikke fra internetnyhedssider på de dage, der falder sammen med ramadanen og offerfester, forudsat at de underretter Myndigheden mindst 3 arbejdsdage i forvejen.

Pligt til at bevare indhold

ARTIKEL 57- (1) Internetnyhedssider er forpligtet til at indsende det indhold, de opbevarer i overensstemmelse med artikel 5187 i lov nr. 10, efter anmodning fra Myndigheden på en måde, der giver mulighed for gennemgang.

Stk. 2. Internetnyhedssider er forpligtet til efter anmodning fra institutionen at træffe de nødvendige foranstaltninger til at anmelde det indhold, de offentliggør, og oplysningerne om brugerbesøg på deres websteder.

Aftryk og kontaktoplysninger

ARTIKEL 58- (1) På internetnyhedssider er det obligatorisk at have et aftryk under overskriften kommunikation, som brugerne kan tilgå direkte fra hjemmesiden. Under denne titel; Hvis ejeren af ​​publikationen er en reel person, hvis det er en juridisk person, den eventuelle juridiske person, firmanavnet og den eventuelle juridiske persons repræsentant, udgiveren, den ansvarlige leder (redaktør), ledelsessted, kontakttelefon, virksomhedens e-mailadresse, UETS-adresse og sted Leverandøroplysninger er påkrævet.

(2) nyhedssider på internettet; I tilfælde af at ejeren af ​​publikationen, repræsentant for juridisk person, eventuel udgiver, ansvarlig leder (redaktør) og ledelsessted skifter, er det forpligtet til at underrette Institutionen med underskrift senest den første hverdag og foretage de nødvendige ændringer under kommunikationsoverskriften samme dag.

Stk. 3. Internetnyhedssider er forpligtet til at meddele styrelsen ændringer af hostingudbyder med underskrift senest en hverdag før.

Minimum personale

ARTIKEL 59- (1) Minimumsantallet, fordelingen og pligterne for opinionsarbejdere, der skal være med i personalet på internetnyhedssider i henhold til deres kategorier, er angivet nedenfor:

Minimum antal nyheder og indhold

ARTIKEL 60- (1) Minimumsantallet af nyheder, der skal offentliggøres på internetnyhedssider, er angivet nedenfor i henhold til deres kategorier:

(2) Det er obligatorisk at medtage oplysninger om dato og klokkeslæt i nyheder og spalter i indholdet af internetnyhedssider. Datoen og klokkeslættet for, hvornår et indhold først blev tilbudt, samt efterfølgende opdateringsoplysninger, er angivet på indholdet, som ikke ændres, hver gang det tilgås.

Minimum trafikinformation for besøgende

ARTIKEL 61- (1) Den daglige mindste trafikinformation for besøgende på internetnyhedssider er angivet nedenfor i henhold til deres kategorier:

(2) Det er obligatorisk, at mindst 15 % af antallet af unikke besøgende, i henhold til kategorier og indikatorer, skal bestå af direkte besøgende.

(3) 1., Den gennemsnitlige daglige opholdstid for besøgende på internetnyhedssiderne i kategori 2., 3., 4. og 5. er mindst 1 minut; I den generelle kategori er det obligatorisk at have mindst 2 minutter.

(4) I trafikinformation om besøgende tages der hensyn til indenlandske kilder. Dog er 5 % af dem fra udlandet inkluderet i beregningen af ​​trafikdata for besøgende på internetnyhedssiderne i den generelle kategori.

(5) Internetnyhedssider er forpligtet til at levere trafikinformationer for besøgende for hver udsendelsesdag via İLANBIS indtil kl. 17.00 den næste dag efter anmodning fra Myndigheden.

(6) Internetnyhedssider skal bruge det måleværktøj, som er bestemt af den myndighed, der indsamler trafikoplysninger om besøgende.

Design- og kodningsprincipper

ARTIKEL 62- (1) Det er nødvendigt for internetnyhedssider at være opmærksomme på design og kodningsteknik i overensstemmelse med den teknologiske udvikling, for at gøre alle former for tekster, billeder, fotografier, grafik, tegnefilm og lignende i deres indhold forståeligt, samt at være relateret til teksterne af sådant indhold og let læses nødvendige forholdsregler.

Alvorlig overtrædelse af besøgende trafik

ARTIKEL 63- (1) Enhver forsætlig og svigagtig adfærd, ved enhver kendt metode eller som skal udvikles i fremtiden, rettet mod helt eller delvist at forhindre, forstyrre eller gøre institutionens pligt til at distribuere de officielle annoncer ligeligt til tidsskrifter med visse kvalifikationer. og betingelser, eller til ulovligt at påvirke reklamedistributionskvoterne og i trafikinformationer for besøgende ved at udføre transaktioner manipulation kan ikke gøres.

(2) nyhedssider på internettet; med cyberangreb fra andre manipulation Det er forpligtet til straks at underrette Informationsteknologi- og Kommunikationsstyrelsen skriftligt om enhver situation, der giver indtryk af at være udført, og at træffe de nødvendige tekniske foranstaltninger fra det øjeblik, denne situation opstår. Efter indgivelse af ansøgning er det forpligtet til straks at underrette styrelsens afdelinger om denne situation og de foranstaltninger, der er truffet til gengæld, på en måde, der giver dem mulighed for at træffe foranstaltninger vedrørende pligten til officiel bekendtgørelse og annoncedistribution.

DEL TRE

Indikatorbetingelser og tal vedrørende officiel meddelelseskvote

Hovedindikatorer

ARTIKEL 64- (1) Antallet af indikatorer baseret på den månedlige officielle annoncekvote for internetnyhedssider er 150.

Yderligere indikationsvilkår

ARTIKEL 65- (1) For at internetnyhedssider kan drage fordel af yderligere indikatorer;

a) At have offentliggjort en officiel meddelelse i mindst 6 måneder,

b) Opfyld det yderligere indikatorkrav i mindst 1 måned baglæns,

c) indsende deres anmodninger til myndigheden i en underskrevet form, på betingelse af, at de klart angiver den artikel, hvori bestemmelsen, der er omfattet af den supplerende indikatoransøgning, er reguleret i denne forordning,

skal.

Stk. 2. Datoen, hvor internetnyhedssider begynder at drage fordel af den supplerende indikator, er den dato, hvor anmodningen indgives til institutionens arkiv, hvis tilsynet vurderer, at betingelserne i XNUMX. afsnit er opfyldt.

Squad supplement indikator

ARTIKEL 66- (1) Fra nyhedssider på internettet i forhold til pligterne og antallet af minimumsansatte af intellektuelle arbejdere, der har de kvalifikationer, der er specificeret i artikel 18 og 19 og fastsat for dem i artikel 59;

a) 2/1 for dem, der har 6 gange så mange idéarbejdere i deres personale,

b) 3/1 gange taksten for dem, der har 4 gange idéarbejdere i deres personale,

ek indikator anvendes.

Yderligere indikator for besøgende trafik

ARTIKEL 67- (1) Det mindste antal opinionsarbejdere, der tilhører deres kategorier fra internetnyhedssider;

a) Minimum antal unikke besøgende, der beskæftiger mindst dobbelt så mange;

1) 1,5/1 for dem med mere end 3 gange,

2) 2/1 for dem med mere end 2 gange,

b) 3 gange taksten for dem, der beskæftiger mindst 3 gange antallet af besøgende, og hvis minimum antal unikke besøgende er mere end 1 gange,

ek indikator anvendes.

Ekstra indikator for annoncekommunikation

ARTIKEL 68- 1. Meddelelse af institutionen på portalen Mindst 3 forskellige annoncer fra de offentliggjorte annoncer hver dag; Blandt de sociale netværk, der skal bestemmes af institutionen, anvendes en yderligere indikator på 1/6 for dem, der deler på deres egne konti som bestemt af institutionen.

(2) De, der ønsker at drage fordel af den yderligere indikatorapplikation, der er angivet i første afsnit, skal angive deres sociale netværkskonti på webstedet på en måde, som besøgende nemt kan se på hjemmesiden.

(3) Hvis det på eget initiativ eller efter klage fastslås, at internetnyhedssider, der nyder godt af den yderligere indikatoranvendelse i henhold til første afsnit, overtræder generalforsamlingens beslutning om pressens etiske principper i lovens artikel 195 nr. 49 om organisationen af ​​pressens annonceinstitution i indholdet af deres sociale netværkskonti.Internetnyhedssider må ikke nyde godt af bestemmelsen i 2. afsnit i en periode på højst XNUMX måneder efter beslutning truffet af bestyrelsen for Direktører.

Fjerde del

Distribution og offentliggørelse af officielle annoncer

KAPITEL 1

Generelle principper

Princip for distribution og offentliggørelse af officielle meddelelser

ARTIKEL 69- (1) Officielle meddelelser distribueres til aviser og internetnyhedssider, der har ret til at offentliggøre officielle meddelelser, som fastsættes af myndigheden, i overensstemmelse med de procedurer og principper, der er fastsat i denne forordning, i overensstemmelse med den lovgivning, der forpligter offentliggørelsen. af officielle meddelelser.

Stk. 2. Ved udsendelse af officielle meddelelser imødekommes anmodninger i overensstemmelse med meddelelsernes hjemmel.

(3) Officielle meddelelser; Medmindre andet er angivet, offentliggøres det i avisernes generelle udgaver, og det vises på internetnyhedssider i hele Tyrkiet.

Stk. 4. Officielle meddelelser offentliggøres endvidere gennem styrelsens digitale tavle, som placeres på hjemmesiden for internetnyhedssider og i et synligt område.

Visning, arrangement og opmåling af officielle annoncer

ARTIKEL 70- (1) Avis- eller internetnyhedssider eller annoncer på portalen Procedurerne vedrørende arrangement og måling af de officielle meddelelser, der skal offentliggøres, skal udføres i overensstemmelse med de procedurer og principper, der er fastlagt i den officielle meddelelsesprisplan.

(2) Ansøgninger, der er i strid med den officielle prisoversigt, tages ikke i betragtning ved udstedelse af fakturaer.

Stk. 3. Den måde, hvorpå officielle meddelelser vil blive vist på internetnyhedssider, på hvilke områder og hvordan de vil blive offentliggjort, bestemmes af bestyrelsen. Prisen, skrifttypen, størrelsen, målemetoden og andre tekniske betingelser for disse annoncer er bestemt af den officielle meddelelsesprisplan.

Månedlig officiel meddelelseskvote

ARTIKEL 71- (1) Den månedlige officielle annonceringskvote er det mål, der danner grundlag for den hastighed, hvormed de officielle annoncer, der forventes at blive offentliggjort inden for en måned på et publikations- eller kvotested, vil blive distribueret til hver af aviserne eller internetnyhedssiderne. på det sted.

(2) Ved fastsættelsen af ​​avisernes månedlige officielle annonceringskvote; Faktorer som området, antallet af intellektuelle arbejdere, antallet af faktiske salg pr. dag, distributions-salgsmetoden, trykteknik og -steder samt antallet af udgivelser på en måned tages i betragtning.

(3) Ved fastsættelse af den månedlige officielle annoncekvote for internetnyhedssider; Der tages hensyn til faktorer som antallet af opinionsarbejdere, antallet af indhold, antallet af unikke besøgende, antallet af sidevisninger, varigheden af ​​opholdet på siden og deling af officielle annoncer på konti på sociale medier.

(4) Den officielle annonceringskvote og distributionstabeller vedrørende fordelingen af ​​de officielle annoncer offentliggjort mellem den første og sidste dag i hver måned stilles til rådighed for de relevante aviser eller internetnyhedssider, afhængigt af udgivelsesstedet eller kvoten, på İLANBIS efter afslutningen af ​​transaktionerne ved månedens udgang.

Bestemmelse af antallet af indikatorer, der skal anvendes

ARTIKEL 72- Stk. 1. Hovedindikatornumrene, yderligere indikatorbetingelser og satser, som bestemmer den månedlige officielle annonceringskvote for aviser eller internetnyhedssider, er ordnet i anden og tredje sektion efter udgivelsessted eller kvote.

(2) Samlet antal indikatorer, der skal anvendes; Det bestemmes som et resultat af at gange antallet af hovedindikatorer med de yderligere indikatorforhold og tilføje det fundne antal med antallet af hovedindikatorer.

Officiel meddelelseskoefficient

ARTIKEL 73- (1) Den officielle annoncekoefficient opnås ved at dividere mængden af ​​officielle annoncer offentliggjort i en måned på et bestemt udsendelses- eller kvotested med det samlede antal indikatorer, der anvendes på de aviser eller internetnyhedssider, der er offentliggjort på det sted, og som har ret at publisere.

Proceduren for fastsættelse af den månedlige officielle kvote

ARTIKEL 74- (1) Den månedlige officielle annoncekvote for aviser eller internetnyhedssider beregnes ved at gange det samlede antal indikatorer, der anvendes på dem, med koefficienten for officielle annoncer, der skal beregnes ved udgangen af ​​hver måned.

kontingentkonto

ARTIKEL 75- (1) En måneds officielle annoncekvote for aviser eller internetnyhedssider beregnes over 30 dage. En tredivtedel af det samlede antal anvendte indikatorer tages som udgangspunkt ved beregningen af ​​endagskvoten for aviser eller internetnyhedssider. Men hvis det er angivet i den erklæring, de har afgivet i overensstemmelse med bestemmelserne i lov nr. 5187, regnes dette tal som 26 for aviser, der ikke udkommer en gang om ugen, specifikt for disse dage.

Stk. 2. I tilfælde, hvor en officiel meddelelse er påkrævet i mindre end en måned af en eller anden grund, bestemmes mængden af ​​officielle meddelelser, der skal offentliggøres, baseret på den daglige kvote for aviser eller internetnyhedssider.

(3) Officielle annoncer, der er offentliggjort i mere eller mindre end en måned af aviser eller internetnyhedssider, fratrækkes deres kvote i den følgende måned eller lægges til deres kvote.

(4) Aviser og internetnyhedssider, der ikke offentliggør officielle annoncer til tiden eller afholder sig fra at offentliggøre dem, medmindre der er en begrundet grund, kan ikke gøre krav på disse saldi i de følgende måneder, hvis de ikke offentliggør officielle annoncer så meget som den månedlige officielle annoncekvote .

Kvoteansøgning undtagelse for aviser

ARTIKEL 76- (1) I en periode på 12 måneder tilbage fra de almindelige aviser, der har ret til at offentliggøre officielle annoncer;

a) Det daglige faktiske salg af hvert nummer gennem forhandleren er ikke mindre end 25.000, og overfladearealet er ikke mindre end 3,00 kvadratmeter,

b) Ansættelse af mindst 18 gange flere intellektuelle arbejdere i deres kadrer i forhold til det minimumsantal og pligter, der er fastsat for kategori 19, hvis kvalifikationer er specificeret i artikel 38 og 1, og som er omfattet af artikel 2,

c) Med forbehold af bestemmelsen i § 51, stk. 50.000, er bestyrelsen bemyndiget til at udstede særskilt officielt opslagskvote og distributionstabel for aviser, uanset udgivelsessted, eller til at bringe denne praksis til ophør for aviser med mere end XNUMX daglige salg.

Stk. 2. Hvis det faktiske daglige salg af en avis, der indgår i den tabel, der skal udarbejdes i medfør af 50.000. afsnit, er under XNUMX,-, indgår den pågældende avis i den officielle meddelelses kvote- og distributionstabeller vedrørende dens udgivelsessted.

3. For at kunne indgå i den tabel, der skal udarbejdes efter stk. XNUMX, skal aviserne indsende deres underskrevne anmodninger til tilsynet. Konstateres det, at betingelserne er opfyldt som følge af den revision eller undersøgelse, der skal foretages, indgår disse aviser fra den følgende måned i den pågældende tabel.

Meddelelser skal offentliggøres på internetnyhedssider i den generelle kategori

ARTIKEL 77- (1) De officielle meddelelser, der skal offentliggøres på internetnyhedssider i den generelle kategori, er som følger:

a) 9 / 6 / 1932 Med fjerde afsnit, afsnit (2004), i artikel 114 i tvangsfuldbyrdelses- og konkursloven dateret og nummereret 2 og 166 th Meddelelser, der skal offentliggøres inden for rammerne af artiklens andet afsnit.

b) 4 / 1 / 1961 Meddelelser inden for rammerne af stk. 213, sidste punktum, i § 104, stk. 3, i skatteprocesloven nr. XNUMX dateret.

c) 8 / 9 / 1983 2886 i statens udbudslov nr. 17 dateret NCI Meddelelser skal offentliggøres i overensstemmelse med stk. 2 i artiklens første afsnit.

C) 4 / 11 / 1983 Meddelelser, der skal offentliggøres inden for rammerne af § 2942, stk. 10, i ekspropriationsloven dateret og XNUMX.

d) 22 / 11 / 2001 Meddelelser vedrørende fravær, sager om annullering af titel og registrering, sager om arv og arv og ekstraordinær forældelsesfrist i artikel 4721, der er foretaget inden for rammerne af den tyrkiske civillov dateret og 713.

e) 9 / 6 / 2004 Meddelelser inden for rammerne af artikel 5187, tredje afsnit, i presseloven dateret og 18.

f) 5 / 3 / 2020 7223 i lov om produktsikkerhed og tekniske forskrifter nr. 16 dateret th Meddelelser inden for rammerne af artiklens ottende afsnit.

(2) Bestyrelsen er bemyndiget til at arrangere en særskilt officiel meddelelseskvote og distributionstabel for de officielle meddelelser, der kun offentliggøres på internetnyhedssiderne i den generelle kategori, uanset den kvote, der er fastsat i henhold til stedets provinsgrænser. administration, eller at afslutte denne ansøgning.

DEL FEM

Tidsskrifter til udgivelse af officielle annoncer

KAPITEL 1

Generelle bestemmelser

anvendelsesområde

ARTIKEL 78- Stk. 1. Tidsskrifter, der alene har ret til at offentliggøre annoncer eller er i ventetid for at opnå denne ret, skal overholde bestemmelserne i denne paragraf. Herudover anvendes bestemmelserne i første del i det omfang, de er relevante.

indhold

ARTIKEL 79- (1) I indholdet af tidsskrifterne inden for rammerne af dette afsnit; Andre artikler såsom nyheder, klummer, artikler, kommentarer, research, interviews, billeder, fotografier, grafik, tegnefilm osv. skal placeres.

DEL TO

Vilkår vedrørende aviser og magasiner

Ventetid

ARTIKEL 80- (1) For at aviser og blade kan erhverve ret til at offentliggøre officielle annoncer, i det mindste i overensstemmelse med udgivelsestiderne, med udgangspunkt i offentliggørelsesanmodningen;

a) 1 af dem, der offentliggøres en gang om ugen eller mere,

b) 15 af dem, der offentliggøres hver 9. dag,

c) 6 af dem, der offentliggøres månedligt,

ç) 2 af dem, der udgives hver anden måned,

d) 3 af dem, der offentliggøres kvartalsvis,

nummer skal offentliggøres.

(2) Offentliggørelse rækkevidde Officielle annoncer offentliggøres ikke i aviser og magasiner længere end 3 måneder.

Specielt udgave

ARTIKEL 81- Stk. 1. Officielle annoncer for højst 2 specialnumre kan gives til aviser og blade, der udgiver særnumre i karensperioden.

Minimum personale

ARTIKEL 82- Stk. 1. Det er obligatorisk at ansætte mindst 1 ansvarlig leder (redaktør) og 1 reporter i avisers og magasiners minimumsidéarbejderstillinger.

Minimumsareal

ARTIKEL 83- (1) Overfladearealet af aviser og blade skal være mindst 1,40 kvadratmeter.

Kontinuitet i udsendelsen

ARTIKEL 84- (1) I erklæringen afgivet af aviser og blade i medfør af lov nr. 5187, stk. i perioder de skal offentliggøres.

Stk. 2. Aviser og blade, som har ret til at offentliggøre officielle annoncer og udkommer mindst én gang om måneden eller oftere, kan kombinere 1 numre inden for samme år, dog højst 2 gang.

Leveringsforpligtelse

ARTIKEL 85- (1) Aviser og blade, uanset om de indeholder annoncer eller ej, skal aflevere mindst 2 af hvert nummer, inklusive bilag, til styrelsens afdelinger, og siderne i disse numre til styrelsen i det filformat, som styrelsen bestemmer. , via İLANBIS. Ellers fjernes den fra listen over tidsskrifter.

DEL TRE

Vilkår vedrørende internetnyhedssider

Ventetid

ARTIKEL 86- (1) For at internetnyhedssider kan få ret til at offentliggøre officielle annoncer, er den ventetid, de vil være underlagt fra deres udgivelsesanmodning, 30 dage.

Kontinuitet i udsendelsen

ARTIKEL 87- (1) Nyhedssider på internettet er forpligtet til at fortsætte deres udsendelser uafbrudt, bortset fra force majeure og juridiske begrænsninger.

Minimum personale

ARTIKEL 88- (1) Det er obligatorisk at ansætte mindst 1 ansvarlig leder (redaktør) og 1 reporter i minimum opinionsarbejderstillinger på internetnyhedssider.

Minimum indhold

ARTIKEL 89- (1) Nyhedssider på internettet er forpligtet til at offentliggøre mindst 30 indhold hver måned.

(2) Det er obligatorisk at medtage oplysninger om dato og klokkeslæt i nyheder og spalter i indholdet af internetnyhedssider. På internetnyhedssider er datoen og klokkeslættet, hvor et indhold først præsenteres, og den næste opdateringsinformation angivet på indholdet på en måde, der ikke ændres, hver gang det tilgås.

Aftryk og kontaktoplysninger

ARTIKEL 90- (1) På internetnyhedssider er det obligatorisk at have et aftryk under overskriften kommunikation, som brugerne kan tilgå direkte fra hjemmesiden. Under denne titel; Hvis ejeren af ​​publikationen er en reel person, hvis det er en juridisk person, den eventuelle juridiske person, firmanavnet og den eventuelle juridiske persons repræsentant, udgiveren, den ansvarlige leder (redaktør), ledelsessted, kontakttelefon, virksomhedens e-mailadresse, UETS-adresse og sted Leverandøroplysninger er påkrævet.

(2) nyhedswebsteder på internettet; I tilfælde af at ejeren af ​​publikationen, repræsentant for juridisk person, eventuel udgiver, ansvarlig leder (redaktør) og ledelsessted skifter, er det forpligtet til at underrette Institutionen med underskrift senest den første hverdag og foretage de nødvendige ændringer under kommunikationsoverskriften samme dag.

Pligt til at bevare indhold

ARTIKEL 91- (1) Internetnyhedssider er forpligtet til at indsende det indhold, de opbevarer i overensstemmelse med artikel 5187 i lov nr. 10, efter anmodning fra Myndigheden for at give mulighed for gennemgang.

DEL SIX

Revision og kontrolnævnsrapporter

KAPITEL 1

Generelle principper

Generelle bestemmelser

ARTIKEL 92- Stk. 1. Den avis eller internetnyhedsside, der har ret til at offentliggøre officielle annoncer, eller som har været underlagt en karensperiode for at opnå denne ret, visiteres mindst én gang hvert andet år.

2. Ved fastsættelsen af ​​den i 2. pkt. nævnte XNUMX-årige periode for aviser eller internetnyhedssider, der har været underlagt en karenstid, tages der hensyn til den pågældende avis eller internetnyhedssides sidst angivne karensstartdato.

(3) Midlertidige inspektioner af aviser og internetnyhedssider, der er i ventetiden, efter underskrevet anmodning eller direkte efter behov; Tilsynene i slutningen af ​​karensperioden foretages også efter underskrevne anmodninger fra aviser og internetnyhedssider.

Stk. 4. For at indsamle de oplysninger og dokumenter, der skal danne grundlag for at afgøre, om aviser og internetnyhedssider har ret til at offentliggøre officielle meddelelser, om denne ret er krænket, eller om retten til at offentliggøre er ophørt, er kontroltavler. etableret, som har til opgave kun at fastlægge situationen, hvis det er nødvendigt. Når det skønnes nødvendigt som følge af indsigelsen mod de rapporter, de vil udarbejde, kan der nedsættes kontrolnævn, hvor der udpeges medlemmer, der ikke har deltaget i det tidligere udvalg.

Stk. 5. Aviser, magasiner eller internetnyhedssider, der har ret til at offentliggøre officielle annoncer, eller som har været underlagt en ventetid for at opnå denne ret, kan også revideres, hvis det skønnes nødvendigt.

Identifikation af journalistmedlemskandidater

ARTIKEL 93- Stk. 1. Kandidater til journalistmedlemmer af kontrolnævnene fastlægges af bestyrelsen i december for en periode på 2 år, blandt dem, der er indehaver af pressekort som opinionsdanner og indstilles af den daglige leder.

Stk. 2. Ansøgere, der viser sig at være ude af stand til at tjene, erstattes af nye, der udnævnes efter samme procedure.

3. De, der er tiltrådt i kontrolbestyrelserne i tidligere år, kan genoptage kandidater til medlemskab. Den intellektuelle arbejders pensionering forhindrer ham ikke i at være kandidat til medlemskabet af kontrolbestyrelsen.

Etablering og autorisation af kontroltavler

ARTIKEL 94- Stk. 1. Generaldirektoratet er bemyndiget til at oprette et tilstrækkeligt antal kontroltavler til at imødekomme behovet, og at lade disse arbejde uden at være underlagt tid og sted.

Stk. 2. De kontrolbestyrelser, der skal føre tilsyn med avis- eller internetnyhedssider, og de nye kontrolbestyrelser, der skal dannes i tilfælde af behov, består af 1 institutionsfunktionærer, 1 formand og 2 medlem, der udpeges af den daglige leder. Om nødvendigt kan 1 journalist med pressekort indgå i dette udvalg som åndsarbejder.

Kontroltavlers pligter og beføjelser

ARTIKEL 95- (1) Kontroltavlers pligter; Det skal kontrollere og afgøre, om tidsskrifterne i forbindelse med officielle meddelelser og annoncer opfylder de pligter og kvalifikationer, som denne forordning pålægger, rettidigt og fuldstændigt.

2. De arbejder, som kontrolbestyrelserne er bemyndiget til at udføre til formålet i XNUMX. pkt de vigtigste Det er som følger:

a) at indsamle oplysninger om avisernes personale, antallet af tryk, distributionslisten til forhandlerne, antallet af salg og returneringer og, hvis nogen, salg foretaget ved abonnement, under revisionerne; at undersøge værker og optegnelser fra trykkeriet, distributionsvirksomhederne og datter- og slutforhandlere, der er tilknyttet disse virksomheder, og de steder, hvor papir sælges; For at kontrollere indholdet af arkivet.

b) nyhedssider på internettet; At undersøge alle former for information og dokumenter om personalet, hostingudbyderen, det indhold, de udgiver og trafikoplysninger om brugere.

c) For at indhente de oplysninger og dokumenter, de måtte have brug for, fra officielle institutioner og organisationer og reelle og juridiske personer vedrørende emnet for tilsyn.

ç) At udføre alle former for forskning og undersøgelser til udførelsen af ​​de opgaver, der er pålagt dem i overensstemmelse med denne forordning, for at indhente alle former for information og dokumenter vedrørende inspektionen, når det er nødvendigt.

revisionsudgifter

ARTIKEL 96- 1. Procedurerne og principperne vedrørende dagpenge og rejsegodtgørelser, der skal udbetales til kontrolbestyrelsens medlemmer, fastsættes af generalforsamlingen.

(2) Dagpenge og rejsegodtgørelser for medlemmerne af kontrolrådene, der skal udpeges ved inspektionerne af tidsskrifterne;

a) Ved inspektioner foretaget ex officio har myndigheden,

b) De relevante avis- eller internetnyhedssider i de inspektioner, der er foretaget efter anmodning og i de midlertidige og afsluttende inspektioner,

af Betalt.

Stk. 3. Ved anmeldelse og klage betales kontroludgiften af ​​den, der foretager anmeldelse og klage inden synet.

Stk. 4. I tilfælde af, at eftersynet ikke kan gennemføres eller tager længere tid end én dag på grund af avisens eller internetnyhedssidernes fejl, betales forskellen i udgiften af ​​den pågældende avis eller internetnyhedssider.

5. I tilfælde, hvor aviser eller internetnyhedssider anmoder om revision, anmoder tilsynet om revisionsudgifter senest 5 hverdage efter, at anmodningen er registreret. Efter at revisionsudgiften er overført til bankkontoen inden for 15 hverdage angivet i tilsynets instruks, gennemføres revisionen inden for 15 hverdage.

6. I de tilfælde, hvor revisionsudgiften betales af aviser eller internetnyhedssider, under hensyntagen til, om den pågældende avis eller internetnyhedsside har ret til at offentliggøre den, eller om den er på karenstid, omkring perioden mellem udløbet af periode i den skriftlige instruks, der ønskes udbetalt, og datoen, hvor udgiftsbeløbet betales. De relevante bestemmelser i denne forordning finder anvendelse.

Forhindringer for pligt

ARTIKEL 97- 1. Journaliststyrelsesmedlemmer kan ikke deltage i revisionen af ​​de aviser eller internetnyhedssider, de er relateret til.

(2) kontroltavle Hvis der er en påstand om fjendtlighed baseret på dokumenter mellem dets medlemmer og det reviderede tidsskrift, skal generaldirektoratet få avisen eller internetnyhedssiden revideret ved at oprette et nyt kontrolpanel, om nødvendigt, inden for 10 arbejdsdage.

(3) Som et resultat af den undersøgelse, der skal gennemføres, skal anvendelse af andre retsmidler mod aviser eller internetnyhedssider, hvor påstanden om fjendtlighed ikke findes at være gyldig, ikke forhindre, at der træffes foranstaltninger i overensstemmelse med artikel 195 i stk. lov nr. 49.

Stk. 4. Ejere af aviser eller internetnyhedssider, repræsentanter for eventuelle juridiske personer samt deres ægtefæller og slægtninge af blod og svigerforældre op til XNUMX. grad kan ikke være medlemmer af kontrolnævnet.

Klarhed i kontroller og inspektioner

ARTIKEL 98- (1) For at gøre det muligt at foretage kontroller og inspektioner;

a) Aviser; administrationsstedet, de bygninger og serviceområder, de opererer i, trykkerierne, hvor de trykkes, forhandlerne, hvorfra det papir, de bruger i trykkeprocessen, købes, forhandlerne, der udfører distributionsvirksomheden,

b) nyhedssider på internettet; administrationsstedet, de bygninger og serviceområder, hvor de opererer

hende ansvarlig for at holde tiden.

Tilgængelighed og levering af dokumenter

ARTIKEL 99- (1) Aviser; Det er forpligtet til at opbevare alle former for dokumenter såsom fragtbreve, fakturaer, kontrakter relateret til trykkeriet, hvor de trykkes, forhandlerne, hvor papiret er købt, de forhandlere, der udfører distributionsvirksomheden og de personer, der er relateret til abonnentsalget, og træffe foranstaltninger til at sikre, at disse dokumenter og oplysninger om dokumenterne leveres.

(2) Ud over at opbevare alle former for dokumenter, såsom kontrakter og fakturaer, vedrørende hostingudbyderen af ​​internetnyhedssider, er det obligatorisk at træffe foranstaltninger til at sikre, at disse dokumenter og oplysninger vedrørende disse dokumenter leveres.

Gennemgang af arkivet

ARTIKEL 100- (1) Efter anmodning fra kontrolnævnene for at tillade undersøgelsen;

a) Aviser skal have deres samlinger fra mindst de sidste 2 år klar og printe mønstre for hver side af de 3 senest udgivne numre,

b) Internetnyhedssider har mindst 2 års indhold,

indsendelse skal.

Blokerende kontroller

ARTIKEL 101- Stk. 1. Udgivelsesretten for den avis eller internetnyhedsside, der hindrer kontrolbestyrelsens eftersyn, suspenderes. Selvom det besluttes at fortsætte udgivelsesretten ved revision efter ansøgning fra den relevante avis eller internetnyhedssiden, vil kompensationsprocessen for den periode, hvor udgivelsesretten er suspenderet, ikke blive anvendt.

DEL TO

Kontrolnævnets rapporter

Kontrolbestyrelsesrapporter og underskrift

ARTIKEL 102- Stk. 1. Generaldirektoratet er bemyndiget til at fastsætte formen for kontrolnævnets beretninger efter revisionens formål og behov.

Stk. 2. Alle bestyrelsesmedlemmer skal være til stede ved revisionen og underskrive rapporten. I tilfælde af afslag på at underskrive, er det obligatorisk for det eller de afholdende medlemmer at sætte en anmærkning på rapporten, der forklarer årsagerne til afslaget. I modsat fald anses rapporten for ugyldig.

Stk. 3. I sådanne tilfælde skal der senest 10 arbejdsdage revideres en ny kontrolbestyrelse, der skal dannes, bortset fra medlemmerne af de relevante avis- eller internetnyhedssider, som bevirker, at førnævnte beretning anses for ugyldig. og eventuelle kontrolbestyrelsesmedlemmer, der forårsager ugyldiggørelse af rapporten, skal revideres Kontrolbestyrelseshonoraret betales ikke.

Stk. 4. Såfremt et af medlemmerne har en undskyldning eller ikke deltager i bestyrelsen på en måde, der forhindrer revisionens gennemførelse, bestemmes blandt medlemskandidaterne, hvilket medlem der skal deltage i bestyrelsen.

(5) I kontrolkommissionernes rapporter, der forklarer inspektionsresultaterne, er det klart angivet på grundlag af dokumenter, om tidsskrifterne opfylder de kvalifikationer, der er fastsat i henhold til denne forordning, og om de opfylder de pålagte opgaver.

Transaktioner og varigheder for rapporter

ARTIKEL 103- Stk. 1. De af den daglige leder udpegede kontrolbestyrelser udsender rapporterne vedrørende opgaven senest 15 arbejdsdage efter afslutningen af ​​revisionen eller revisionerne og lader dem registrere i institutionens dokumenter i bilaget til et udfærdiget følgebrev. af præsidenten.

Stk. 2. Resultaterne af de rapporter, der på denne måde indsendes til styrelsen, indsendes til Generaldirektoratet, efter at de nødvendige undersøgelser er foretaget, senest 3 arbejdsdage fra den dato, hvor de er modtaget i Kontroldirektoratet.

Stk. 3. I tilfælde af tøven kan generaldirektoratet anmode om en supplerende rapport eller tage stilling til situationen ved at vurdere den i forhold til de spørgsmål, som det skal fastlægge. Generaldirektoratets myndighed overfører førnævnte rapporter til bekendtgørelsesdirektoratet eller kontroldirektoratet, afhængig af deres interesse, senest inden for 2 hverdage.

Stk. 4. Transaktioner vedrørende de rapporter, der er overført af Generaldirektoratet, afsluttes senest 15 arbejdsdage.

(5) Efter anmodning kan en kopi af rapporten gives til det periodiske tidsskrift, der overvåges af Generaldirektoratet.

Indsigelse mod rapporter

ARTIKEL 104- (1) Avis- eller internetnyhedssider af kontrolpanelerne;

a) Dens dannelse i form af procedure,

b) Indholdet af de rapporter, den udarbejder,

c) Beslutninger, der skal træffes på grundlag af deres rapporter,

mod Indsigelser løses i overensstemmelse med den procedure, der er fastsat i denne forordnings bestemmelser om kontroltavler.

Løsning af indsigelser

ARTIKEL 105- Stk. 1. Ved indsigelser mod indholdet af kontrolnævnets beretninger kan generaldirektoratet inden 20 dage lade et andet kontrolråd revidere avisen eller internetnyhedssiden i indsigelser mod de afgørelser, der er truffet på grundlag af kontrolnævnenes beretninger.

Stk. 2. Indsigelser mod de beslutninger, der er truffet over de udarbejdede beretninger og revisionsprotokollaterne fra de kontrolbestyrelser, som bestyrelsen påtænker at nedsætte, behandles og afgøres af bestyrelsen. Bestyrelsen lytter på forlangende til ejeren af ​​avisen eller internetnyhedssiden, hvis den finder det nødvendigt.

Underretning til kompetente myndigheder

ARTIKEL 106- (1) Korruption, som institutionens generaldirektorat skal opdage under udførelsen af ​​opgaven, indberettes til de kompetente myndigheder.

SEVENTH DEL

Beslutninger om gennemførelse af denne forordning

KAPITEL 1

Generelle principper

Generelle bestemmelser om afgørelser

ARTIKEL 107- (1) I henhold til bestemmelserne i denne forordning; Retten til at offentliggøre eller den månedlige officielle meddelelse om kvotetransaktioner bestemmes og besluttes som et resultat af undersøgelsen, undersøgelsen og undersøgelsen af ​​forskellige undersøgelses- eller kontrolnævnsrapporter eller İLANBIS-registre.

(2) Det forhold, at overtrædelsen af ​​lovgivningen ikke kunne opdages på forhånd og rettidigt, udelukker ikke handling og sanktion i denne henseende.

Stk. 3. Der foretages modregning for de officielle meddelelser, der offentliggøres af aviser eller internetnyhedssider under overtrædelse af lovgivningen.

Stk. 4. Når det fastslås, at avisens eller internetnyhedssidernes lovovertrædelser fortsætter under de i stk. XNUMX nævnte prøver, suspenderes den pågældende publikations ret til at offentliggøre officielle meddelelser.

5. Den omstændighed, at en fradragsproces er blevet anvendt på aviser eller internetnyhedssider på grund af overtrædelse af lovgivningens bestemmelser, er ikke til hinder for anvendelse af en sanktion efter § 195 i lov nr. 49. Stk.

(6) En kopi af de beslutninger, der er truffet vedrørende avisen eller internetnyhedssider vedrørende overtrædelse af lovgivningen i henhold til denne forordning, sammen med de dokumenter, de er baseret på, forelægges bestyrelsen til handling i overensstemmelse med artikel 195 af lov nr. 49. Efter den endelige beslutning, der skal træffes af bestyrelsen, anvendes sanktionen om at afskære officielle meddelelser og annoncer i henhold til den fastsatte periode.

7. Bestemmelsen i § 195 i lov nr. 49 finder ikke anvendelse på den avis eller internetnyhedsside, der rettidigt meddeler, at lovgivningens bestemmelser er blevet overtrådt.

(8) Beslutninger truffet i henhold til denne forordning sendes til avisen eller internetnyhedssiden inden for 7 arbejdsdage.

(9) Pligten og beføjelsen til at behandle og tage stilling til alle former for ansøgninger, herunder tredjeparter, vedrørende officielle meddelelser påhviler Generaldirektoratet. I tilfælde af tvist er beslutningsmyndigheden bestyrelsen.

Stk. 10. Mod bestyrelsens beslutninger kan der kun gøres indsigelse over for generalforsamlingen i sager, der kræver principbeslutning og senest inden 30 dage. Fremsatte indsigelser suspenderer ikke udførelsen.

DEL TO

Hovedkontorets beslutninger

Indholdet af generaldirektoratets afgørelser

ARTIKEL 108- (1) i beslutninger

a) Den metode, hvormed overtrædelsen eller nye indikatorer bestemmes,

b) de afgørelser, der ligger til grund for beslutningerne,

c) Varigheden af ​​overtrædelsen, hvis nogen,

ç) Modregnings- eller kompensationsperioden og beløbet, hvis nogen,

d) Hvis det opdages, datoen, hvor retten til at offentliggøre genoptages,

e) Hvordan og til hvilken myndighed eller myndighed afgørelsen kan påklages,

sted får.

Forlængelse og afslutning af karensperioden

ARTIKEL 109- (1) I tilfælde af overtrædelse af nogen af ​​de af generalforsamlingen fastsatte betingelser i karensperioden, forlænges karensperioden med det antal dage, hvori overtrædelserne fandt sted.

Stk. 2. Datoen for udløbet af karensperioden fastsættes som følge af det eftersyn, der er foretaget på underskrevet anmodning fra aviser eller internetnyhedssider, og betaling af kontroludgifterne ved karensperiodens udløb.

(3) Ved udløbet af karensperioden er karensperioden afsluttet, hvis betingelserne fastsat af generalforsamlingen er opfyldt.

Stk. 4. Såfremt avisen eller internetnyhedssider fremsætter en anmodning efter overskridelse af den 15-måneders periode, der er fastsat for inspektions- eller undersøgelsesanmodningen i henhold til § 3, fastsættes den nye ventetid ved at lægge den forløbne tid til ventetiden.

Suspension af retten til at offentliggøre

ARTIKEL 110- (1) Der sker ingen officiel meddelelse på en avis eller internetnyhedsside, hvis ret til at offentliggøre er blevet suspenderet, før krænkelserne er afhjulpet, og denne ret er genoptaget.

Stk. 2. Den periode, hvori retten til at offentliggøre er suspenderet, fastsættes som antallet af dage fra begyndelsen af ​​den krænkelse, der forårsagede suspensionen, til krænkelsens ophør.

Genfortsættelse af udgivelsesretten

ARTIKEL 111- (1) Der foretages en undersøgelse af de underskrevne ansøgninger fra aviser eller internetnyhedssider, at de krænkelser, der forårsagede suspensionen af ​​udgivelsesrettigheder, er blevet elimineret.

Stk. 2. Såfremt det skønnes nødvendigt, kan der oprettes en kontrolbestyrelse i henseende til offentliggørelsesretten, og det kan besluttes at foretage revision. I så fald skal avisen eller internetnyhedssiden betale revisionsudgifterne fra meddelelsen om beslutningen om at gennemføre revisionen. th forpligtet til at betale i henhold til artiklen.

Stk. 3. Konstateres det, at den krænkelse, der har bevirket suspensionen af ​​offentliggørelsesretten, er afhjulpet ved ex officio-konstatering eller undersøgelse i XNUMX. pkt. eller eftersyn, der skal foretages i medfør af XNUMX. stk. fortsætter med at være gældende fra denne dato.

Stk. 4. Den i stk. XNUMX underskrevne ansøgningsdato er den dato, hvor brevet med ansøgningen er optaget i institutionens arkiv.

Modregnings- og kompensationsprocedurer

ARTIKEL 112- Stk. 1. Der fratrækkes det beløb, der svarer til de officielle meddelelser, som avisen eller internetnyhedssider har offentliggjort under overtrædelsen af ​​lovgivningen, og erstatningen for de officielle meddelelser, som de har rettigheder, men ikke kan offentliggøre.

Stk. 2. Modregnings- og kompensationstransaktioner foretages i de efterfølgende måneder over halvdelen af ​​den månedlige officielle annonceringskvote for den relevante publikation på datoen for afgørelsen vedrørende disse transaktioner for at forhindre, at aviser og internetnyhedssider bliver til skade. Overstiger fradraget eller kompensationsbeløbet 3 gange det månedlige officielle bekendtgørelseskontingent på afgørelsesdatoen for denne offentliggørelse, sker fradraget eller kompensationen over hele det officielle bekendtgørelseskontingent på afgørelsesdatoen. Derudover, hvis fradragsprocessen for internetnyhedssider i den generelle kategori skyldes overtrædelse af de generelle betingelser for kategori, er den i den generelle kvote, ellers er den i provinsen. baseret anvendt i kvoten.

Stk. 3. Praksis vedrørende modregning og kompensation iværksættes, efter at de afgørelser, der ligger til grund for dem, er blevet endelige.

(4) Såfremt der kun er én avis eller internetnyhedsside, der har ret til at offentliggøre på et publikations- eller kvotested, transaktioner vedrørende fradraget;

a) Offentliggørelse af en officiel meddelelse svarende til fradragsbeløbet for distriktsaviser i andre aviser udgivet i bymidten,

b) I aviser og internetnyhedssider udgivet i bymidten er den officielle meddelelse afskåret, så længe overtrædelsen varer,

formet Anvendt.

Opsigelse af retten til at offentliggøre

ARTIKEL 113- (1) Inden for denne forordnings anvendelsesområde;

a) Avis- eller internetnyhedssider, hvis ret til at offentliggøre ikke genoptages inden for 6 måneder fra datoen for meddelelse om beslutningen om suspension af retten til at offentliggøre,

b) Aviser, hvis udgivelse er suspenderet i mere end 1 måneder inden for et år af de myndigheder, der er godkendt ved lov, og internetnyhedssider, hvis adgang er spærret,

c) Aviser, der afbryder deres udgivelse i mere end 3 dage, den ene efter den anden eller med mellemrum, i et kalenderår, undtagen Ramadan og Eid-al-Adha,

ç) Internetnyhedssider, hvis indhold ikke kan tilgås mere end 7 dage i træk eller med mellemrum inden for et kalenderår på grund af deres fejl eller rettelse,

d) Dagblade i forbindelse med offentliggørelse af officielle meddelelser, der ikke leverer den trykte kopi af nummer 10 til institutionen inden for et kalenderår,

e) Ikke-daglige aviser relateret til offentliggørelse af officielle meddelelser, der ikke leverer det trykte eksemplar af nummer 5 til institutionen inden for et kalenderår,

f) Aviser eller blade, hvis trykte og elektroniske eksemplarer afleveres til institutionen, er urealistiske og vildledende, eller de numre, der ikke udkommer samme dag, udkommer senere,

g) Navn eller domænenavne 26 th Avis- eller internetnyhedssider, der ændrer det i strid med procedurerne og principperne i artiklen,

ğ) Aviser eller internetnyhedssider, der forhindrer kontrol med kontroltavlerne i tilfælde, hvor blokeringshandlingen fører til domfældelse med en endelig retsafgørelse,

h) Tidsskrifter, der suspenderer deres udgivelse eller kombinerer 2 numre mere end én gang i samme kalenderår eller samler mere end et nummer i et enkelt nummer,

ı) Transaktioner udført før institutionen eller indsendte erklæringer og dokumenter 26 / 9 / 2004 Tidsskrifter, der udgør en forbrydelse i overensstemmelse med den tyrkiske straffelov nr. 5237 og særlige straffelove,

i) Tidsskrifter, der meddeler Myndigheden, at de har givet afkald på retten til at offentliggøre,

j) nyhedssider på internettet i tilfælde af opdagelse af overtrædelse af artikel 63,

officiel Retten til at opslå annoncer og annoncer bortfalder.

Undtagelser fra retten til at offentliggøre sanktioner

ARTIKEL 114- (1) Forbrydelser mod forfatningsordenen og funktionen af ​​denne bekendtgørelse i den tyrkiske straffelov nr. 5237, på grund af indholdet af tidsskriftet relateret til offentliggørelsen af ​​officielle meddelelser eller handlinger udført af privilegerede virkelige eller juridiske personer, flertallet af deres partnere eller repræsentanten for den juridiske enhed, hvis nogen, eller 12 / 4 / 1991 I tilfælde af, at der rejses en straffesag på grund af forbrydelserne inden for rammerne af antiterrorloven nr. 3713 af nr. 195, er retten til at offentliggøre officielle meddelelser og annoncer i en periode, der ikke overstiger den periode, der er angivet i artikel 49 i stk. loven nr. XNUMX opsiges af bestyrelsen efter forslag fra generaldirektoratet. At træffe foranstaltninger i henhold til dette stykke udgør ikke en hindring for genbehandling. I henhold til udfaldet af den anlagte retssag besluttes det at bringe retten til at opgøre, modregne eller offentliggøre officielle meddelelser og annoncer til ophør i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning.

2. Såfremt der rejses en straffesag mod nogen af ​​de personer, der er erklæret i personalet hos intellektuelle arbejdere inden for rammerne af de i 5. pkt. nævnte forbrydelser, skal den eller de personer efter skriftlig meddelelse til institutionen. afskediges fra minimumspersonalet inden for XNUMX arbejdsdage fra datoen for meddelelsen til tidsskriftet til modtageren af ​​den skriftlige meddelelse. I modsat fald suspenderes retten til at offentliggøre det relevante tidsskrift i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning.

Indsigelse mod generaldirektoratets afgørelser

ARTIKEL 115- Stk. 1. Den avis eller internetnyhedshjemmeside, hvortil Generaldirektoratets afgørelse er meddelt, kan klage til bestyrelsen inden for 10 hverdage. Ved beregningen af ​​perioden tages der udgangspunkt i datoen for modtagelsen af ​​indsigelsesskrivelsen til institutionens registre.

Stk. 2. Finder bestyrelsen indsigelsen berettiget, sendes sagen til Generaldirektoratet til fornøden handling.

Stk. 3. Hvis der ikke gøres indsigelse mod generaldirektoratets beslutning, eller der ikke gøres indsigelse rettidigt, eller den endelige indsigelse ikke godkendes af bestyrelsen, bliver beslutningen endelig.

(4) Avis- eller internetnyhedssider er forpligtet til at indsende deres indsigelser mod de beslutninger, der er truffet om dem, til myndigheden i særskilte breve for hver beslutning fra Generaldirektoratet.

(5) De perioder, der er angivet i denne artikel, starter fra den første hverdag efter meddelelsen af ​​beslutningen.

KAPITEL Otte

Diverse og afsluttende bestemmelser

Institutions kommissionssats

ARTIKEL 116- (1) Den provisionssats, der skal anvendes på officielle meddelelser og annoncer og særlige annoncer og annoncer, er 15%.

Formidlende rolle for guvernørposter

ARTIKEL 117- (1) Transaktioner vedrørende officielle meddelelser på steder, der er udelukket fra Myndighedens jurisdiktion ved generalforsamlingens beslutning, udføres af guvernørskaberne ved at anvende de relevante bestemmelser i denne forordning.

Ophævet regulering

ARTIKEL 118- (1) 5 / 10 / 2016 Officielle meddelelser og annoncer offentliggjort i Lovtidende dateret 29848 og forordningen om tidsskrifter til udgivelse af dem er blevet ophævet.

Holdundtagelse

MIDLERTIDIG STOFF 1- (1) 20 i denne forordning NCI bestemmelsen i artiklens XNUMX. afsnit, for så vidt angår ægtefæller 1 / 1 / 2023 Den gælder ikke for opinionsarbejdere, der bliver underrettet til institutionen via İLANBİS før datoen for datoen.

ret til at offentliggøre

MIDLERTIDIG STOFF 2- (1) Hvis de aviser, der har ret til at offentliggøre officielle meddelelser, ikke opfylder bestemmelserne i denne forordning, suspenderes deres ret til at offentliggøre.

Overgangsbestemmelser

MIDLERTIDIG STOFF 3- (1) Indtil bestemmelserne i denne forordning træder i kraft, fortsætter anvendelsen af ​​de relevante bestemmelser i forordningen, som blev ophævet ved artikel 118.

Overgangsbestemmelser vedrørende internetnyhedssider for aviser, der udgiver officielle annoncer

MIDLERTIDIG STOFF 4- (1) nyhedswebsteder på internettet, som er meddelt Myndigheden af ​​de aviser, der har ret til at offentliggøre officielle meddelelser før offentliggørelsen af ​​denne forordning, 31 / 3 / 2023 Forudsat at de opfylder bestemmelserne i denne forordning med hensyn til generelle nyhedssider og internetnyhedssider, med undtagelse af minimumstrafikkravet, vil de kunne drage fordel af de officielle meddelelser, der offentliggøres på internetnyhedssider efter 1/4/2023 i henhold til kvotepladserne uden at være underlagt en karensperiode. Imidlertid, 30 / 9 / 2023 Retten til at offentliggøre officielle annoncer på internetnyhedssider, der ikke opfylder minimumstrafikkravet pr

Stk. 2. Efter bestemmelsen i 6. pkt. gælder XNUMX-månedersperioden vedrørende tillægsindikatoren ikke for de internetnyhedssider, der har opnået ret til at offentliggøre officielle meddelelser.

Stk. 3. Internetnyhedssider, der har ret til at offentliggøre officielle meddelelser efter stk. 2, får deres ret til at offentliggøre officielle annoncer ophævet, såfremt udsendelsesejerskabet og retten til at offentliggøre officielle annoncer overdrages inden for XNUMX år, eller deres domænenavne er ændret.

(4) nyhedswebsteder på internettet, som er meddelt Myndigheden af ​​de aviser, der har ret til at offentliggøre officielle meddelelser før offentliggørelsen af ​​denne forordning, 31 / 3 / 2023 Forudsat at de indgiver en underskrevet ansøgning indtil datoen for den officielle annonce, er de inkluderet i sektionen af ​​periodikalisten vedrørende kun de internetnyhedssider, hvor officielle annoncer kan placeres, uden at være underlagt en venteperiode.

Overgangsbestemmelser vedrørende avisers internetnyhedssider, som er underlagt en karensperiode for at opnå ret til at offentliggøre officielle annoncer.

MIDLERTIDIG STOFF 5- Stk. 1. Internetnyhedssider, der er anmeldt til Tilsynsmyndigheden inden denne forordnings udgivelsesdato af aviser, som er underlagt en venteperiode for at opnå ret til at offentliggøre officielle meddelelser, skal indsendes med en underskrevet ansøgning inden 60 dage kl. senest fra datoen for meddelelse om beslutningen om, at avisen har udfyldt karensperioden og har opnået ret til at offentliggøre officielle meddelelser. forudsat at de opfylder bestemmelserne i denne forordning vedrørende internetnyhedssider, vil de nyde godt af de officielle meddelelser at blive offentliggjort på internetnyhedssider i henhold til deres kvotepladser uden at være underlagt en karensperiode.

Stk. 2. Internetnyhedssider, der har ret til at offentliggøre officielle meddelelser efter stk. 2, får deres ret til at offentliggøre officielle annoncer ophævet, såfremt udsendelsesejerskabet og retten til at offentliggøre officielle annoncer overdrages inden for XNUMX år, eller deres domænenavne er ændret.

Overgangsbestemmelser vedrørende internetnyhedssider for aviser og magasiner, der offentliggør officielle annoncer

MIDLERTIDIG STOFF 6- (1) internetnyhedssider tilhørende aviser og magasiner, der har ret til at offentliggøre officielle annoncer, 31 / 3 / 2023 Forudsat at de udfylder bestemmelserne i denne forordning på internetnyhedssider, der kun udsender officielle annoncer, forudsat at de indsender en underskrevet ansøgning indtil datoen for ansøgningsdatoen, vil de blive inkluderet i den del af listen over tidsskrifter, der kun tillader officielle annoncer efter 1/4/2023, uden at være underlagt en karensperiode.

kraft

ARTIKEL 119- (1) Denne forordning;

a) Første del af første del, 20, 26, 31, 94, 118, 119 og 120 NCI med den foreløbige artikel 1, den foreløbige artikel 3, den foreløbige artikel 4 og den midlertidige artikel 6 th på datoen for artiklens offentliggørelse,

b) Artikel 29, stk. XNUMX, litra a). 1 / 7 / 2023 på,

c) Artikel 28 1 / 1 / 2024 på,

ç) Andre bestemmelser 1 / 4 / 2023 på,

kraft Den kommer ind.

udøvende

ARTIKEL 120- (1) Bestemmelserne i denne forordning udføres af den administrerende direktør for pressereklameinstitutionen.

FORORDNING OM ÆNDRING AF FORORDNING OM KØB OG DISTRIBUTION AF OFFICIELLE MEDDELELSER OG ANNONCER I ELEKTRONISKE MILJØ

ARTIKEL 1- Underafsnit (b), (f) og (ğ) i første afsnit af artikel 12 i forordningen om elektronisk modtagelse og distribution af officielle meddelelser og annoncer offentliggjort i Lovtidende dateret 1/2017/29946 og nummereret 4 er blevet ændret som følger.

"b) İLANBİS (Annonceinformationssystem): Det informationssystem, hvori de officielle meddelelser og annoncer modtages elektronisk fra annoncørerne, deres distribution til tidsskrifterne og procedurerne for de kvalifikationer og pligter, der pålægges tidsskrifterne af generalforsamlingen i institutionen,

"f) Tidsskrifter: Aviser, magasiner og internetnyhedssider relateret til offentliggørelse af officielle meddelelser og annoncer,"

"ğ) Offentliggørelsesinstruktion: ILANBIS-grænsefladen, hvor information om offentliggørelse af meddelelser og reklamer bortset fra omfanget af officielle meddelelser og lovens navn, nummer og artikel, præsidentdekretet og forordningen, der fastlægger deres offentliggørelse, hvor og hvordan mange gange, og i henhold til hvilken lovgivning vil de officielle meddelelser, der sendes til myndigheden, blive offentliggjort,"

ARTIKEL 2- Udtrykket "i bilag-7" i artikel 2, første afsnit i samme forordning, er blevet ændret til "i bilag-2 og bilag-3", og udtrykket "at betragter sin instruktion" som "i overensstemmelse med hans instruktion" .

ARTIKEL 3- Udtrykket "bestemt af Ministerrådet" i artikel 8, stk. XNUMX, i samme forordning er blevet ændret til "bestemt af præsidentens beslutning".

ARTIKEL 4- Andet og tredje afsnit i artikel 12 i samme forordning er blevet ændret som følger.

"(2) Officielle annoncer sendt gennem İLANBIS skal vises i generelle udgaver af aviser og på internetnyhedssider i hele Tyrkiet, medmindre andet er angivet.

Stk. 3. Tidsskrifter skal offentliggøre officielle meddelelser rettidigt. Ansvaret for de officielle meddelelser og annoncer, der ikke offentliggøres til tiden, og de officielle meddelelser, der ikke er offentliggjort i generelle udgaver eller vist i hele Tyrkiet, tilhører det relevante tidsskrift.

ARTIKEL 5- Andet og fjerde afsnit i artikel 13 i samme forordning er blevet ændret som følger.

2. Private meddelelser og annoncer, bortset fra de officielle meddelelser og annoncer, som styrelsen er ansvarlig for, offentliggøres i aviser, magasiner eller internetnyhedssider i fortegnelsen over tidsskrifter på styrelsens hjemmeside i overensstemmelse med ønskerne. af annoncørerne."

"(4) Selvom det er en officiel meddelelse, hvis annoncørerne foretrækker en avis eller internetnyhedsside, side, kolonne eller placering eller anmoder om speciel sætning, arrangement og grafik, i den nuværende officielle meddelelsespristakst fastsat af republikkens præsident , skal de særlige bekendtgørelses- og annoncetakster, der er angivet i XNUMX. afsnit, anvendes, forudsat at de ikke er under den angivne kolonnecentimeter eller enhedspris.

ARTIKEL 6- Udtrykket "pre-press and printing processer" i artikel 14, tredje afsnit, i samme forordning er blevet ændret til "printing eller pre-publishing and these processer".

ARTIKEL 7- Udtrykket "Af Ministerrådet" i artikel 16, stk. XNUMX, i samme forordning er blevet ændret til "Ved præsidentens beslutning", og udtrykket "Forordning om officielle meddelelser og annoncer og tidsskrifter til udsendelse af dem" har blevet ændret som "Regler om officielle meddelelser og annoncer".

ARTIKEL 8- Bilag-1 og bilag-2 til samme forordning er blevet ændret som vedhæftet, og bilag-3 til samme forordning er tilføjet.

ARTIKEL 9- Denne forordning træder i kraft den 1/4/2023.

ARTIKEL 10- Bestemmelserne i denne forordning udføres af den administrerende direktør for pressereklameinstitutionen.

Forordning om ændring af forordning om modtagelse og distribution af officielle meddelelser og annoncer i det elektroniske miljø

ARTIKEL 1- Underafsnit (b), (f) og (ğ) i første afsnit af artikel 12 i forordningen om elektronisk modtagelse og distribution af officielle meddelelser og annoncer offentliggjort i Lovtidende dateret 1/2017/29946 og nummereret 4 er blevet ændret som følger.

"b) İLANBİS (Annonceinformationssystem): Det informationssystem, hvori de officielle meddelelser og annoncer modtages elektronisk fra annoncørerne, deres distribution til tidsskrifterne og procedurerne for de kvalifikationer og pligter, der pålægges tidsskrifterne af generalforsamlingen i institutionen,

"f) Tidsskrifter: Aviser, magasiner og internetnyhedssider relateret til offentliggørelse af officielle meddelelser og annoncer,"

"ğ) Offentliggørelsesinstruktion: ILANBIS-grænsefladen, hvor information om offentliggørelse af meddelelser og reklamer bortset fra omfanget af officielle meddelelser og lovens navn, nummer og artikel, præsidentdekretet og forordningen, der fastlægger deres offentliggørelse, hvor og hvordan mange gange, og i henhold til hvilken lovgivning vil de officielle meddelelser, der sendes til myndigheden, blive offentliggjort,"

ARTIKEL 2- Udtrykket "i bilag-7" i artikel 2, første afsnit i samme forordning, er blevet ændret til "i bilag-2 og bilag-3", og udtrykket "at betragter sin instruktion" som "i overensstemmelse med hans instruktion" .

ARTIKEL 3- Udtrykket "bestemt af Ministerrådet" i artikel 8, stk. XNUMX, i samme forordning er blevet ændret til "bestemt af præsidentens beslutning".

ARTIKEL 4- Andet og tredje afsnit i artikel 12 i samme forordning er blevet ændret som følger.

"(2) Officielle annoncer sendt gennem İLANBIS skal vises i generelle udgaver af aviser og på internetnyhedssider i hele Tyrkiet, medmindre andet er angivet.

Stk. 3. Tidsskrifter skal offentliggøre officielle meddelelser rettidigt. Ansvaret for de officielle meddelelser og annoncer, der ikke offentliggøres til tiden, og de officielle meddelelser, der ikke er offentliggjort i generelle udgaver eller vist i hele Tyrkiet, tilhører det relevante tidsskrift.

ARTIKEL 5- Andet og fjerde afsnit i artikel 13 i samme forordning er blevet ændret som følger.

2. Private meddelelser og annoncer, bortset fra de officielle meddelelser og annoncer, som styrelsen er ansvarlig for, offentliggøres i aviser, magasiner eller internetnyhedssider i fortegnelsen over tidsskrifter på styrelsens hjemmeside i overensstemmelse med ønskerne. af annoncørerne."

"(4) Selvom det er en officiel meddelelse, hvis annoncørerne foretrækker en avis eller internetnyhedsside, side, kolonne eller placering eller anmoder om speciel sætning, arrangement og grafik, i den nuværende officielle meddelelsespristakst fastsat af republikkens præsident , skal de særlige bekendtgørelses- og annoncetakster, der er angivet i XNUMX. afsnit, anvendes, forudsat at de ikke er under den angivne kolonnecentimeter eller enhedspris.

ARTIKEL 6- Udtrykket "pre-press and printing processer" i artikel 14, tredje afsnit, i samme forordning er blevet ændret til "printing eller pre-publishing and these processer".

ARTIKEL 7- Udtrykket "Af Ministerrådet" i artikel 16, stk. XNUMX, i samme forordning er blevet ændret til "Ved præsidentens beslutning", og udtrykket "Forordning om officielle meddelelser og annoncer og tidsskrifter til udsendelse af dem" har blevet ændret som "Regler om officielle meddelelser og annoncer".

ARTIKEL 8- Bilag-1 og bilag-2 til samme forordning er blevet ændret som vedhæftet, og bilag-3 til samme forordning er tilføjet.

ARTIKEL 9- Denne forordning træder i kraft den 1/4/2023.

ARTIKEL 10- Bestemmelserne i denne forordning udføres af den administrerende direktør for pressereklameinstitutionen.

Günceleme: 01/02/2023 05:47

Lignende annoncer

Vær den første til at kommentere

Efterlad et Svar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort.


*