İnönü University rekrutterer 554 kontraktansat personale

Inonu Universitet
Inonu Universitet

28 kontraktansat personale vil blive ansat i overensstemmelse med paragraf (B) i artikel 2007 i embedsmandsloven nr. 26566, underlagt principperne om ansættelse af kontraktansat personale offentliggjort i Officiel Gazette dateret 657. juni 4 og nummereret 554, og dets bilag og ændringer. Kandidater, der opfylder betingelserne specificeret i meddelelsen, vil blive accepteret uden en skriftlig og/eller mundtlig eksamen, baseret på 2022 KPSS (B) gruppescorerangering. İnönü University 554 Ansøgningsbetingelser for rekruttering af kontraktpersonale? Hvordan man ansøger?

Klik for detaljer om annoncen

ANDRE KRAV TIL KANDIDATER

1. At bære de betingelser, der er angivet i artikel 657 i lov nr. 48.

2. Modtager ikke pension eller alderspension fra nogen social sikringsinstitution.

3. For mandlige kandidater, at have aftjent deres værnepligt eller at blive fritaget eller udsat.

4. Uden at det berører bestemmelserne i § 657 i lov nr. 53, at han ikke har nogen fysisk eller psykisk sygdom, der kan forhindre ham i at arbejde på 24 timer i den ansøgte kontraktansatte stilling. (Denne situation er bestemt af den rapport, der skal tages fra fuldgyldige hospitaler på tidspunktet for indtræden i den offentlige tjeneste.)

5. Blandt de kandidater, der vil ansøge, dem, der er ansat i offentlige institutioner i henhold til artikel 657/B i tjenestemandsloven nr. 4, "De, der er ansat på denne måde, får deres kontrakter opsagt af deres institutioner, fordi de handler i strid med principperne af servicekontrakten, eller de opsiger kontrakten ensidigt inden for kontraktperioden, med undtagelse af de undtagelser, der er fastsat i Ministerrådets afgørelse.I tilfælde af opsigelse vil der ikke blive truffet foranstaltninger over for dem, der konstateres at være i strid med denne. artikel, i medfør af bestemmelsen "kan de ikke ansættes i institutionernes overenskomstmæssige personalestillinger, medmindre der er gået et år fra opsigelsesdatoen."

6. At være under 36 år fra ansøgningsfristen til stillinger, hvor alder ikke er angivet i opslagets særlige tilstand.

ANSØGNINGSTID

Indsendt dato: 12.05.2023
Ansøgningsfrist: 26.05.2023

ANSØGNING

Ansøgninger vil blive indgivet personligt, og de nødvendige dokumenter til ansøgningen skal indsendes til det administrative personalekontor for rektoratet for İnönü University inden udløbet af arbejdstiden for ansøgningsfristen.

Günceleme: 12/05/2023 10:01

Lignende annoncer