Kystvagtkommandoen skal rekruttere 84 kontraktansatte

Kystvagtkommandoen skal rekruttere specialist Erbas
Kystvagtskommandoen

Inden for rammerne af principperne vedrørende ansættelse af kontraktansat personale, som blev sat i kraft med Ministerrådets beslutning af 657/4/06 og nummereret 06/1978, i henhold til punkt (B) i artikel 7 i embedsmandsloven nr. 15754 om ansættelse af kontrakteret personale, der skal ansættes i kystvagtkommandoen. I alt 84 fuldtidsansatte personalestillinger nedenfor vil blive rekrutteret til at blive ansat i sikkerhedskommandoens centrale og provinsorganisationer. Kystvagtkommandoen 84 Hvad er ansøgningsbetingelserne for kontraktpersonelrekruttering? Hvordan man ansøger?

For detaljer om annonce KLIK HER

KRAV OG KVALIFIKATIONER TIL KANDIDATER

en. At have de almindelige og særlige betingelser specificeret i artikel 657 i tjenestemandsloven nr. 48 og betingelserne specificeret i Ministerrådets afgørelse om principper for ansættelse af kontraktansat personale.

b. At bære uddannelseskravet for de udmeldte titler fra og med dimittendskolen og at være kommet på KPSS i relation til denne uddannelse.

c. At have modtaget den angivne minimums-KPSS-karakter fra årets karaktertyper i overensstemmelse med titlen på den stilling, der skal rekrutteres.

c. Efter at være fyldt 18 år (dem født den 29. maj 2005 og tidligere) i henhold til ukorrigeret folkeregister pr. ansøgningsfristen, ikke være under 01 år pr. 2023. januar 36 (som er født den 01. januar 1988 og senere) kan ansøge).

D. For dem, der tidligere har arbejdet som kontraktansat personale, er der gået mindst et år siden ansøgningsdatoen for opsigelse af kontrakten (se principper for ansættelse af kontraktansat personale, som blev sat i kraft med Ministerrådets afgørelse nr. 7/15754, supplerende artikel-1).

til. Med hensyn til militærtjeneste for mandlige kandidater; ikke at være involveret i værnepligt, ikke at være myndig, at have aftjent aktiv værnepligt, hvis han har nået den værnepligtige alder, eller at blive udsat eller forflyttet til reserveklassen eller at blive fritaget.

f. At have kvalifikationerne specificeret i overensstemmelse med den annoncerede kadertitel.

g. Pensionering fra tyrkiske væbnede styrker, generalstab, socialsikringsinstitution og offentlige institutioner og organisationer,
Bliver ikke fjernet af andre grunde end opsigelse og helbredsmæssige årsager.

BEMÆRK: Kandidater er ansvarlige for nøjagtigheden af ​​de oplysninger, der skal udfyldes i ansøgningen, og det juridiske ansvar, der kan opstå efterfølgende. Ansøgninger fra kandidater, der viser sig ikke at opfylde ansøgningskravene, eller hvis dokumenter findes at være ufuldstændige/forkerte, vil blive betragtet som ugyldige uanset stadiet (selvom de er blevet udpeget).

Ansøgninger vil kun blive foretaget mellem 22-29 maj 2023 gennem e-Government-portalen på turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu. Ansøgninger indgivet via post eller personligt andet end internetmiljøet vil ikke blive taget i betragtning. Ansøgningsresultaterne vil blive annonceret til kandidaterne via sg.gov.tr.

Ansøgninger; Det starter kl. 22 mandag den 14. maj og slutter kl. 00 mandag den 29. maj 2023.

Günceleme: 12/05/2023 10:18

Lignende annoncer