Audi åbnede In-Campus Technology Park

Audi åbnede In-Campus Technology Park
Audi åbnede In-Campus Technology Park

Audi åbnede sin In-Campus teknologipark. Efter syv år med omfattende jordforbedring og anlægsarbejder har området åbnet et nyt køretøjssikkerhedscenter og informationsteknologicenter, der vil forme fremtiden for transport.

Den største bygning på In-Campus er det nye Vehicle Security Center. Den har dimensioner på 130 x 260 meter inklusive sporene. Der blev specifikt taget højde for udviklingsmuligheder ved udformningen af ​​anlægget. For eksempel har en søjleløs 50 x 50 meter søjle et integreret nedslagsområde. Diagonale styrtbaner giver her mulighed for at teste konfigurationer, herunder kollisioner mellem køretøjer. Den længste bane er 250 meter lang og giver test med forudgående bremseindgreb i tilfælde af en kollision.

En fast anslagsblok og en firevejs bevægelig anslagsblok forbedrer arbejdseffektiviteten. Det gør det muligt at udføre langt mere omfattende kollisionstest på Audis fabriksanlæg i Ingolstadt hvert år end på det ulykkessted, det tidligere brugte. Det nye Vehicle Safety Center tilbyder også yderligere testmuligheder for systemer, karosserier og komponenter til cirka 100 medarbejdere i marken.

Databehandlingscenter

Et nyt Audi Information Technology Center blev også bygget ved siden af ​​Vehicle Security Center. Dette sted understøtter AUDI AG's fremtidige projekter med state-of-the-art hardware og software på et areal på cirka 10 tusinde kvadratmeter. Der er næsten 2 servere og datalagringsenheder i et område på 400 kvadratmeter. I første fase er den potentielle produktion omkring to megawatt, og denne værdi kan øges til 800 megawatt. Maksimal tilgængelighed, højeste niveau af fejlsikkerhed og energieffektivitet er topprioriteterne i informationsteknologicentrets tekniske koncept. For eksempel ledes spildvarme fra servere takket være et nyt koncept til campus' generelle energiforsyningsnet og kan bruges til at opvarme andre steder på pladsen. Dette forvandler Computing Center fra en energiforbruger til en generator.

Softwarefærdigheder og digitalisering på In-Campus

En af de særlige bygninger på In-Campus er projekthuset. Komplekset består af fire bygninger i den nordvestlige del af anlægget. Hele det 42 tusinde kvadratmeter store kontor- og værkstedsareal er lejet. CARIAD har haft et teknologicenter på In-Campus siden slutningen af ​​2020. Anlægget er hjemsted for softwarevirksomhedens største lokation. Mere end 2 CARIAD-medarbejdere arbejder her med teknologier til alle Volkswagen Group-mærker, herunder den digitale køreoplevelse, autonom kørsel, udvikling af teknologiplatforme og cloud-tjenester. CARIAD udvikler også premium software og elektronisk arkitektur til den nye Premium Platform Electric (PPE) her til Audi og Porsche modeller.

The Automated Driving Alliance, hvor CARIAD og dets partner Bosch arbejder sammen om at udvikle autonome kørselsfunktioner, ligger også her. De moderne kontorer her har fleksibelt valgbare arbejdsområder og er designet til at fremme agilt arbejde og teamomsætning. CARIAD-teams arbejder på værksteder og laboratorier for at integrere softwaren i køretøjer tilhørende Audi og andre koncernmærker.

Der er en funktionel bygning i to etager i den nordøstlige del af campus. Som Audis projektpartner etablerede Technical Vocational School of Ingolstadt her IN2Lab projektkontrolcenter, en digital testbed til automatisk og forbundet kørsel. Bygningen omfatter også træningslokaler, en dedikeret brandstation til In-Campus og vagtfaciliteter. In-Campus har direkte forbindelse til motorvej A9. En del af denne motorvej har fungeret som en digital testplads for udviklingen af ​​autonom kørsel i årevis.

Innovativt energiforsyningskoncept

In-Campus er designet til den bedst mulige energieffektivitet og er beregnet til at blive en nul-energi campus. Teknologiparken henter i dag grøn energi udefra, men vil i fremtiden producere lige så meget vedvarende energi, som den forbruger. Brug af spildvarme, energilagring og smarte kontrolsystemer er tiltag til dette formål. In-Campus' modulære energikoncept er baseret på tre nøglekomponenter: et vandbaseret rørsystem, tovejs varmepumper og et tværenergikoncept. Takket være ledningsnettet og to-vejs varmepumper opvarmes In-Campus bygninger med spildvarme fra andre bygninger såsom Informationscenter. Dette sparer energi ved at udnytte energi, som ellers ville være ubrugelig.

Grundvandsbehandlingssystemet på campus udnytter også varme. De elektriske pumper i ti brønde trækker forurenet grundvand fra jorden. Men efter at dette vand er renset, føres det ind i rørsystemet, hvor varmevekslere køler eller opvarmer bygninger, før de når et andet sted.

Overskydende varme- og køleenergi tilføres tre termiske energilagringssystemer med en kapacitet på 3 tusinde kubikmeter i Energikontrolcentret. I løbet af de næste par år vil den gamle brandsikringspool, der fungerede som bufferbassin under genopretningen, fungere som et ekstra varmelager på cirka 29 tusinde kubikmeter til at levere energi hele året.

Et intelligent tværenergikoncept styrer samspillet mellem alle tekniske komponenter, styrer energigeneratorer og forbrugere, lagrer og konverterer overskydende energi, forhindrer forbrugstoppe og eliminerer belastninger. Innovative komponenter integreres gradvist i det modulære energisystem. Det første solcelleanlæg på taget af Energikontrolcentret leverer i øjeblikket grøn energi.

incampus åbner i Ingolstadt

Planteforbedring: En udfordrende opgave

Indtil raffinaderiet blev lukket i 2008, var grunden udsat for tung industriel brug. Fordi; Det var forurenet med 900 tons brændselsolie, 200 tons let benzin og giftige perfluorerede og polyfluorerede kemikalier (PFC'er) fra det gamle brandvæsens brandslukningsskum. IN-Campus GmbH, et joint venture mellem AUDI AG og byen Ingolstadt, købte den 2015 hektar store grund i efteråret 75 og underskrev en offentlig og officiel ombygningskontrakt et par måneder senere.

Den nødvendige indvinding af jord og grundvand begyndte i efteråret 2016. Processen er udført af en arbejdsgruppe bestående af tre ekspertvirksomheder under ledelse af ARGE In-Campus GbR. En af de anvendte metoder blev kaldt luftsprøjtning. Ved denne metode fjernes giftige forurenende stoffer fra jorden ved dampudvinding, bikagegravning og nedstrøms jordvask. Det meste af saneringsarbejdet blev afsluttet i slutningen af ​​2021. 15 hektar af det ekstensivt dyrkede areal var forbeholdt miljøet. Her fungerer en næsten naturlig alluvial skov med særlige plantearter som økologisk kompensationsområde.

In-Campus grundvandsforbedringsarbejder forventes at fortsætte indtil 2028. Her pumpes grundvandet ud af ti brønde i kanten af ​​marken. Et rensningssystem renser vandet ved at fjerne mere end 99,9 procent af de tilstedeværende forurenende stoffer. In-Campus sanering er et af de største jordsaneringsprojekter i Tyskland og den første fuldskala sanering af et raffinaderianlæg i Bayern.

Et af målene med at udvikle det højteknologiske distrikt var at gøre In-Campus til en del af byen Ingolstadt. Campuspulsåren, som er cirka 50 meter bred, er et eksempel på dette. Denne pulsåre er en kilometerlang parkvej med grønne områder i midten af ​​anlægget, der giver kommunikations- og mødeområder for medarbejdere og besøgende. Samtidig giver In-Campus, takket være den alluviale skovbiotop, der er skabt i det 15 hektar store økologiske kompensationsområde, mulighed for at vende tilbage til fred og natur på bredden af ​​Donau-floden.

📩 16/09/2023 12:17