KARDEMİR åbner for det europæiske marked

KARDEMİR åbner for det europæiske marked
KARDEMİR åbner for det europæiske marked

📩 09/09/2023 10:21

I den skriftlige erklæring fra Karabük Jern- og Stålfabrikker (KARDEMİR) til Public Disclosure Platform (KAP) blev det oplyst, at der blev modtaget 20 millioner euro i eksportordrer med høj værditilvækst.

Karabük Iron and Steel Factory (KARDEMİR) modtog en eksportordre med høj værditilvækst til en værdi af 20 millioner euro. Denne ordre blev modtaget som følge af kontrakter om jernbaneprodukter på det europæiske marked.

Produkter med høj merværdi er produkter, der bruger flere ressourcer og kræver højere betalte arbejdere i deres produktion. Derfor yder eksport af produkter med høj værditilvækst et væsentligt bidrag til landets økonomi.

Denne ordre fra KARDEMİR viser de positive resultater af virksomhedens investeringer i produkter med høj værditilvækst. Virksomheden har for nylig accelereret sine produkt- og markedsudviklingsaktiviteter og har dermed fået en vigtig position på det europæiske marked.

Denne ordre forventes at øge KARDEMİRs eksportindtægter samt øge virksomhedens beskæftigelse og produktionskapacitet.