Justitsministeriet til at ansætte kontraheret personale

justitsministeriet
justitsministeriet

Udbudsmeddelelsen for 50 embedsmænd blev offentliggjort for at blive tildelt de kontraherede kadrer til Justitsministeriet. Kilde: Justitsministeriet 50 rekruttering til offentligt personale! KPSS 60 - ansættelse af kontraktansat


Principperne i ”Kontraheret personalearbejde ulan”, der blev sat i kraft ved Ministerrådsafgørelse dateret 657/4/06 og nummereret 06/1978, artikel 7, B, i embedsmandsloven nr. I overensstemmelse med artikel 15754, stk. 2, i bilaget med titlen ı Undersøgelsesbetingelse “og bestemmelserne i forordningen om embedsmænds undersøgelse, udnævnelse og overførsel af Justitsministeriet, 8 gange den ledige stilling for hver gruppe, forudsat at den placeres i scoren 2018-KPSS (B-gruppe) Blandt kandidaterne ansættes kontraheret personale til 5 ingeniørstillinger med placering, der skal udføres i henhold til succes med den mundtlige eksamen, der skal udføres af vores ministerium.

I-ANVENDELSESBETINGELSER A-GENERELLE BETINGELSER
a) 657 lov nr. Tjenestemænd 48 Artikel, der opfylder kravene,
b) 2018- At have taget KPSS (B) gruppeeksamen og at have mindst 3 point fra KPSSP60 score type,
c) At være kandidat på mindst lavere niveau. (relaterede sektioner er vist nedenfor)

Ansøgningsgruppe Uddannet afdeling Kom til personale
Gruppe 1 Java
programmering
 Computer Engineering
 Computer- og softwareteknik
 Computer Systems Engineering
 Information Systems Engineering
 Elektronik og elektronikteknik
 Elektronisk teknik
 Elektronik og kommunikationsteknik
 Software Engineering
10
Test af gruppe 2-software  Computer Engineering
 Computer- og softwareteknik
 Computer Systems Engineering
 Information Systems Engineering
 Elektronik og elektronikteknik
 Elektronisk teknik
 Elektronik og kommunikationsteknik
 Software Engineering
 Industriteknik
 Industriel og systemteknik
 Matematisk teknik
3
Gruppe 3 databasestyring  Computer Engineering
 Computer- og softwareteknik
 Computer Systems Engineering
 Information Systems Engineering
 Elektronik og elektronikteknik
 Elektronisk teknik
 Elektronik og kommunikationsteknik
 Software Engineering
4
Gruppe 4 netværk og system
ledelse
 Computer Engineering
 Computer- og softwareteknik
 Industriteknik
 Elektronik og elektronikteknik
 Elektronisk teknik
 Elektronik og kommunikationsteknik
 Software Engineering
 Matematisk teknik
8
5. Group Pardus Management  Computer Engineering
 Computer- og softwareteknik
 Computer Systems Engineering
 Information Systems Engineering
 Elektronik og elektronikteknik
 Elektronisk teknik
 Elektronik og kommunikationsteknik
 Matematisk teknik
 Software Engineering
2
Gruppe 6
Energistyring
 Elektroteknik
 Elektronik og elektronikteknik
3
7. Grupper lyd og video
systemer
 Computer Engineering
 Computer- og softwareteknik
 Computer Systems Engineering
 Information Systems Engineering
 Elektronik og elektronikteknik
 Elektronisk teknik
 Elektronik og kommunikationsteknik
 Matematisk teknik
 Software Engineering
 Industriteknik
4
Gruppe 8
Informationssikkerhed
 Computer Engineering
 Computer Systems Engineering
 Computer- og softwareteknik
 Elektronik og elektronikteknik
 Elektronik og kommunikationsteknik
 Elektronisk teknik
 Software Engineering
 Information Systems Engineering
 Rettsmedicinsk informationsteknologi
7
9. Gruppekvalitetsproces
ledelse
 Industriteknik
 Industriel og systemteknik
 Computer Engineering
 Software Engineering
 Matematisk teknik
4
 Computer- og softwareteknik
 Computer Systems Engineering
 Information Systems Engineering
 Elektronik og elektronikteknik
 Elektronisk teknik
 Elektronik og kommunikationsteknik
 Rettsmedicinsk informationsteknologi
 Elektroteknik
 Energisystemteknik
10. Grup.Net-programmering  Computer Engineering
 Computer- og softwareteknik
 Computer Systems Engineering
 Information Systems Engineering
 Elektronik og elektronikteknik
 Elektronisk teknik
 Elektronik og kommunikationsteknik
 Matematisk teknik
 Industriteknik
 Industriel og systemteknik
 Software Engineering
5
TOTAL 50

B-SÆRLIGE BETINGELSER
1. GRUPPE
1. Kandidater fra den fireårige Computer Engineering, Computer and Software Engineering, Computer Systems Engineering, Information Systems Engineering, Electrical-Electronics Engineering, Electronics Engineering, Electronics and Communication Engineering eller Software Engineering afdelinger på fakulteterne, eller svarende til disse, videregående uddannelsesinstitutioner i udlandet væsen
2. At bevise, at han / hun har mindst 6 måneders erfaring med software, software design og udvikling (fra og med ansøgningsdatoen),
3. Dokumentation for, at han / hun har viden / erfaring til at udvikle applikationer på JAVA-platformen,
4. Fortrinsvis;
a. At have viden om objektorienteret analyse og design,
b. For at have videniveau og SQL-viden på basisniveau til at udvikle applikationer med RDBMS-databaser,
c. At have vidensniveauet til at realisere et projekt ved hjælp af ORM-værktøjer,
d. For at have viden om programmeringsgrænseflade med Java Swing,
e. Have kendskab til mindst et af rapporteringsværktøjerne (Style Report, Jasper Report, etc.),
f. Have viden inden for SOAP og REST Web Service arkitekturer,
g. At have viden om webrammer (Spring MVC, Struts, Vaadin, JSF osv.),
h. At have viden om JavaScript-rammer (vinkel, reaktion osv.).

2. GRUPPE
1. Den fireårige computeringeniør, Computer- og software-ingeniørvirksomhed, Computer Systems Engineering, Information Systems Engineering, Electrical-Electronics Engineering, Elektronik, Elektronik og kommunikationsteknologi, Software Engineering, Industrial Engineering, Industrial and System Engineering eller Matematisk Ingeniørafdelinger på fakulteterne er uddannet fra højere læreanstalter i udlandet, hvis ækvivalens accepteres af Rådet for videregående uddannelser,
2. Bevis at du har mindst 10 års erfaring med databasestyring (fra og med anvendelsesdatoen) for Oracle 11g / 12g / 2c eller den aktuelle version af databasen og IBM DB8 version 1 eller den aktuelle version af databasen,
3. Fortrinsvis;
a. At have viden om databasearkitektur, design og optimering,
b. For at have SQL-viden,
c. For at have kendskab til PostgreSQL-database,
d. Har SQL Tuning-viden,
e. PL / SQL-viden at have.

3. GRUPPE
1. Fire-årig computerteknik, computer- og softwareteknologi, computersystemteknologi, informationssystemteknik, elektrisk-elektronikteknik, elektronikteknik, elektronik- og kommunikationsteknik eller software
Kandidater fra ingeniørafdelinger eller højere uddannelsesinstitutioner, hvis ækvivalens accepteres af Rådet for Videregående Uddannelse,
2. At bevise, at han / hun har mindst et års erfaring med softwaretestteknikker og -metoder (fra ansøgningsdatoen)
3. Fortrinsvis;
a. At have videniveau til at udvikle applikationer i JAVA platform,
b. At have viden om objektorienteret analyse og design,
c. At have viden om database og programmering på basisniveau,
d. At have grundlæggende kendskab til SQL,
e. At have viden om interface, ydelse, regression og belastningstest,
f. At have viden om selen, agurk, silktest-værktøjer,
g. Evne til at identificere og løse problemer.

4. GRUPPE
1. Den fireårige computeringeniør, Computer Va. Management af UNIX / AIX / LINUX-operativsystemer eller lagring / sikkerhedskopiering (disk, tape, disk virtualisering, SAN osv.) Systemer,
b. Databasestyring i IBM DB2-databaseversion 8 post eller Oracle-databaseversion 10g postversioner
c. Operativsystemer og storskala domænestyring i versioner efter Microsoft Server 2012,
d. Styring af informationsnetværk (router og switch) i et system med mindst 10.000 interne brugere,
3. Fortrinsvis;
a. Erfaring med administration af servere, der leverer DHCP, DNS, IIS (Internet Information Services) tjenester i mindst store informationssystemer,
b. For at blive certificeret til ethvert UNIX / AIX / LINUX-operativsystem,
c. For at have MCSA eller MCSE-certifikat eller have mindst 2012 timers træning til postversioner med Windows Server 50,
d. Erfaring med styring af systemer med stor skala-virtualisering (VMware eller Red Hat-virtualisering),
e. VMware og Red Hat virtualiseringscertifikat,
f. Erfaring i manussprog.

5. GRUPPE
1. Fire-årig computerteknik, computer- og software-ingeniørvirksomhed, edb-systemteknik, informationssystemteknik, elektrisk-elektronikteknik, elektronikteknik, elektronik- og kommunikationsteknik, matematik
Kandidater fra ingeniør- eller softwareingeniørafdelinger eller højere uddannelsesinstitutioner i udlandet, hvis ækvivalens accepteres af Rådet for Videregående Uddannelse
2. For at bevise, at han / hun har mindst 1 års erfaring med styring af et af Linux-operativsystemerne (fra og med ansøgningsdatoen),
3. Fortrinsvis;
a. At have viden om Pardus OS,
b. For at have viden om Debian-baserede systemer,
c. Kendskab til Enterprise Server Management Services (DNS, DHCP, LDAP),
d. At have kendskab til scriptkodning (Bash, Python),
e. At have viden om netværksstyring og sikkerhed.

6. GRUPPE
1. Kandidater fra de fireårige afdelinger for elektroteknik eller elektroteknik på fakulteterne eller højere uddannelsesinstitutioner i udlandet, hvis ækvivalens accepteres af Rådet for videregående uddannelser,
2. På et nationalt universitet tilknyttet YÖK; At have taget mindst et af kurserne aklama Grounding ”,“ High Voltage Technique ”,“ High Voltage Circuit Breakers Tesis and Harm Harmonics in Electrical Installations veya eller de kurser, der er godkendt eller erklæret / accepteret af YÖK eller universitetet, der tog eksamen fra dem,
3. Fortrinsvis;
a. Erfaring i områder med lav spænding / højspænding, vedligeholdelse, reparation eller fabrik
b. At have erhvervssikkerhedsekspertise certifikat.

7. GRUPPE
1. De fireårige computerteknologi, computer- og softwareteknologi, computersystemteknologi, informationssystemteknik, elektroteknologi, elektronikteknik, elektronik- og kommunikationsteknologi, matematisk ingeniørvidenskab, softwareingeniør eller industrielt ingeniørafdelinger på fakulteterne accepteres af Rådet for Højere Uddannelse. er uddannet fra højere læreanstalter i udlandet,
2. At bevise, at han / hun har mindst et års erfaring inden for lyd- og video-systemer (Video Conferencing) (fra og med ansøgningsdatoen),
3. Fortrinsvis; har nogen certificering for lyd-, video- eller videokonferencesystemer.

8. GRUPPE
1. Den fireårige computeringeniør, Computersystemteknik, Computer- og softwareteknik, Elektronik-elektronikteknik, Elektronik- og kommunikationsteknik, Elektronikteknik, Software Engineering, Information Systems Engineering
eller retsmedicinske informationstekniske afdelinger eller videregående uddannelsesinstitutioner i udlandet, hvis ækvivalens accepteres af Rådet for videregående uddannelser,
2. CCNA Security, CEH, CISSP, CISA, COBIT, PCI DSS, ISO / IEC 27001 revisor osv. dokumentere, at de har deltaget i internationalt anerkendte sikkerhedstræner (inklusive online-træninger),
3. At bevise, at han / hun har mindst et års viden / erfaring (på ansøgningsdatoen) inden for mindst et af de følgende områder,
a. Screening af infiltration og sårbarhed,
b. Software og systemsikkerhed,
c. Logstyring,
d. Identitetsstyringssystemer,
e. Grundlæggende netværk, TCP / IP, netværksinformation, havne og protokoller,
f. Sikkerhedssystemer såsom firewall, IPS, IDS, WAF, DDOS, AV, NAC, SIEM og PAM,
g. Windows-, Linux- og Unix-operativsystemer,
h. Fjernelse af cyber-intelligens og sårbarheder,
i. Netværkssikkerhedsrevision,
j. Webservere såsom Microsoft IIS, Apache, Tomcat og Nginx,
k. Cloud, internetsikkerhed, intranetsikkerhed og wifi-sikkerhed,
l. Vurdering og evaluering af cyberrisiko.
4. Fortrinsvis;
a. God beherskelse af engelsk,
b. Dominerer de ledelsesmæssige, fysiske og tekniske perspektiver inden for cybersikkerhed.

9. GRUPPE
1. Den fireårige industrielle ingeniørarbejde, industri- og systemteknik, computerteknologi, software engineering, matematisk ingeniørarbejde, computer- og software engineering, computer systemteknik, informationssystemteknik, elektrisk elektronikteknik, elektronisk ingeniørarbejde, elektronik og kommunikationsteknologi, retsmedicinsk informationsteknik, Afdelinger for elektroteknik eller energisystemteknik eller videregående uddannelser i udlandet, hvis ækvivalens accepteres af Rådet for videregående uddannelser
2. At certificere, at det har en aktiv rolle i ISO 9001 eller 27001-styringssystemers certificeringsprocesser,
3. At have mindst 1 års erfaring inden for kvalitetsstyringssystemer (fra ansøgningsdatoen),
4. Fortrinsvis;
a. At have viden om forbedring af forretningsprocesser og styring af forretningsapplikationsprojekter,
b. At have viden om identifikation, analyse og modellering af forretningsprocesser,
c. At have mestring af kvalitetsstyring og kvalitetsstandarder,
d. At have erfaring med at bestemme og klassificere forretningsbehov i henhold til strategier og projekter,
e. At have evnen og viden til at måle virkningen af ​​forretningsprocesser på projekter,
f. At have viden om ISO 20000 Information Technology Service Management System og software livscyklus processer,
g. Hvis du vil have oplysninger om kvalitetsstyringssystemets certificeringsstadier,
h. At have viden om intern revision til at udføre kvalitetsrevisioner.

10. GRUPPE
1. Fire-årig computerteknik, computer- og software-ingeniørvirksomhed, edb-systemteknik, informationssystemteknik, elektrisk-elektronikteknik, elektronikteknik, elektronik- og kommunikationsteknik, matematik
Kandidater fra afdelingerne Ingeniørarbejde, Industriel Ingeniørarbejde, Industriel og Systemteknik eller Software Engineering,
2. At bevise, at han / hun har mindst 2 års erfaring inden for software, software design og udvikling (fra og med ansøgningsdatoen),
3. At have viden / erfaring om .NET Framework og C # programmering,
4. Fortrinsvis;
a. At have viden om ASP.NET WebForms og ASP.NET, MVC,
b. At have viden om objektorienteret analyse og design,
c. For at have videniveau og SQL-viden på basisniveau til at udvikle applikationer med RDBMS-databaser,
d. At have viden om HTML5, CSS, Bootstrap,
e. At have viden om WCF, SOAP og REST Web Service arkitekturer,
f. At have viden om JSON, XML, JavaScript, jQuery,
g. SVN, TFS osv. have viden om versionering af applikationer.

II-KRÆVEDE DOKUMENTER
1) BILAG-1 Ansøgningsskema,
2) Præferenceformular Bilag-2 (I præferenceskemaet er det obligatorisk at specificere den anvendte gruppe, og hvis ikke specificeret anses ansøgningen for ugyldig. Mere end en gruppe kan vælges, forudsat at ansøgningsbetingelserne er opfyldt. )
3) 2018-KPSS resultatdokument,
4) Den originale kopi af uddannelsesstatusdokumentet eller den godkendte prøve fra den relevante uddannelsesinstitution, den originale eller den godkendte prøve fra den relevante uddannelsesinstitution, hvis uddannelsesstatusattesten er taget fra udlandet, en kopi af dokumentet er tilstrækkelig, og hvis de har ret til at tage den mundtlige prøve, sammenlignes originaler af dokumentet med kopierne.
5) Certifikat og andre dokumenter, der angiver kandidatens viden og erfaring
6) Genoptagelse af foto, (vil blive forberedt og underskrevet af håndskrift)
7) Militær statuscertifikat for mandlige kandidater (kan fås fra e-regeringen ved at oprette et stregkodedokument),
8) Bilag-3 sikkerhedsundersøgelsesformular, (udfyldning af bilag-3-formularen i henhold til belirtilen ADVARSEL doldurul-sektionen, klargøring af 3 stykker, udfyldning med computer, klistring af fotos, underskrift af den relaterede sektion og ikke anvendelse af anden form end BILAG-3-formular
påkrævet.)
9) Skriftlig erklæring om, at der ikke er nogen sundhedsbarriere (bilag-4),
10) SSI-opdeling eller servicecertifikat, der viser kandidaternes erhvervserfaring. Der træffes retslige forholdsregler mod dem, der indsender usande dokumenter eller afgiver erklæringer. Hvis der udføres opgaver, annulleres deres opgaver. De blev betalt et gebyr af administrationen
Dette gebyr opkræves med juridisk interesse.

III-FORM FOR ANVENDELSE-STED-HISTORIE
Efter at ansøgnings- og præferenceformularen er udfyldt fuldstændigt og korrekt ved hjælp af computer og underskrevet af ansøgeren, fremgår de i meddelelsen og ansøgningerne dokumenter fra 27/01/2020 indtil arbejdstidens ophør den 10/02/2020 Generaldepartementet Generaldirektoratet for Personale Central Organisation Filial Direktorat Ministerier / ANKARA-adresse skal fremsendes personligt eller pr. Post for at nå vores ministerium på fristen.
Ansøgninger til ansøgere, der indsender manglende dokumenter efter denne dato på grund af postforsinkelser og andre årsager, og dem, der bruger en anden ansøgningsformular, vil ikke blive accepteret.

IV- MEDDELELSE OM ANVENDELSESRESULTATER, Sted og dato for mundtlig eksamen
De, der er berettigede til at tage den mundtlige eksamen og sted og dato for eksamen, vil blive annonceret på webstedet for vores ministerium.

V- BRUTSgebyr
Bruttobeløbet anført i cirkulær nr. 04 for ministeriet for finansministerium og finansdato dateret 07/2019/205248 er 6.756,12 tyrkiske liras. Betalingen kan foretages op til 1,9 gange den bruttoløn, der er angivet af myndigheden. De lønforhøjelser, der foretages af den enhed, som han / hun er ansat i henhold til lovgivningen for det aktuelle regnskabsår, tilføjes hans / hendes aktuelle løn.

VIGTIG BEMÆRK:
Oplysningerne og opfordringerne til kandidaterne i alle faser af denne eksamen fra ansøgning til rekruttering offentliggøres på ministeriets websted (www.adalet.gov.t er) gennem reklame. Det annonceres for kandidaterne og offentligheden.

For detaljer om annonce KLIK HERchat

Vær den første til at kommentere

Yorumlar