TÜRASAŞ rekrutterer 1 handicappet arbejder

TURASAS vil rekruttere handicappede arbejdere
tãœrasaå

Tyrkiet Rail System Vehicles Industry Inc. For at blive ansat i vores Sakarya regionale direktorat tilknyttet generaldirektoratet, inden for rammerne af bestemmelserne i forordningen om procedurer og principper for rekruttering af arbejdstagere til offentlige institutioner og organisationer, vil handicappede arbejdstagere blive rekrutteret gennem det tyrkiske arbejdsformidlingskontor ( İŞKUR) med en tidsubegrænset ansættelseskontrakt underlagt arbejdsloven nr. 4857.

For detaljer om annonce KLIK HER

SÆRLIGE BETINGELSER

1) ikke har modtaget alders-, alders- eller invalidepension fra nogen socialsikringsinstitution

2) At være over 18 år og ikke over 35 år gammel på meddelelsesdatoen

3) Ikke at være forbundet med militærtjeneste (skal udføres, udsættes eller undtages),

4) Indkøb vil blive foretaget på provins-/distriktsniveau i de typer tjenester/professioner, der kræves af de regionale direktorater, der er tilknyttet vores generaldirektorat. I ansøgninger vil adresserne på de personer, der er registreret i det adressebaserede folkeregistreringssystem blive taget i betragtning.

5) For at få uddannelsesniveau og dokumenter specificeret i de særlige betingelser fra datoen for offentliggørelsen af ​​meddelelsen,

6) Kandidater, der ikke har de kvalifikationer, der kræves for ansættelse som følge af ansættelsen, og de, der har afgivet falske, vildledende eller falske udtalelser og er placeret i deres præferencer, vil ikke blive udpeget. Selvom det er gjort, vil tildelingsprocessen blive aflyst. Kandidater, der ikke indsender de nødvendige dokumenter i tide, selv om de opfylder kvalifikationerne og betingelserne for de stillinger, de er placeret i, vil ikke blive udpeget.

7) Prøveperioden for de arbejdere, der skal rekrutteres, er 4 måneder, og ansættelseskontrakten for dem, der fejler inden for prøveperioden, opsiges uden kompensation uden afventning af opsigelsesperioden.

ANSØGNINGSMETODE, STED OG DATO, PROCEDURER FOR LEVERING AF DOKUMENT

1. Ansøgninger vil blive foretaget online via det tyrkiske arbejdsformidlingskontor (İŞKUR) websted mellem 08.06.2022 og 14.06.2022. (Ansøgninger fremsat personligt, pr. post eller e-mail vil ikke blive accepteret)

2. Hver kandidat vil kun kunne ansøge om én arbejdsplads og én profession fra listen offentliggjort på İŞKUR-webstedet.

3. De arbejdere, der skal rekrutteres til de krævede tjenestetyper, fastlægges ved en notartegning og en mundtlig prøve. Antallet af ledige job (antal udmeldte stillinger) samt det oprindelige og det oprindelige antal vikarkandidater vil blive bestemt ved lodtrækning, der skal afholdes i overværelse af en notar blandt alle ansøgere meddelt af İŞKUR, herunder de prioriterede, og de, der afleverer de ønskede dokumenter rettidigt, deltager i den mundtlige prøve.

4. Lodtrækning af notar vil blive afholdt i vores Sakarya regionale direktorat den 23.06.2022. Tegningstidspunktet offentliggøres på Institutionens hjemmeside senere. (Det er ikke obligatorisk at deltage i lodtrækningen)

5. Tidspunktet for lodtrækningen og andre annonceringer vil blive annonceret på turasas.gov.tr​, og der vil ikke blive givet skriftlig meddelelse til kandidaterne.

6. I tilfælde af en ændring i dato og sted for trækningen, vil der blive offentliggjort en meddelelse på turasas.gov.tr.

7. Ret til at blive udpeget kazanArkivforskning vil blive udført i overensstemmelse med "Security Investigation and Archive Research Law" nummereret 7315.
8. Den, hvis navn er trukket som følge af lodtrækningen og har ret til at blive udpeget kazanDe dokumenter, der anmodes om fra kandidaterne, sted og datoer for levering af dokumenterne og andre spørgsmål vil blive annonceret på turasas.gov.tr/.

Lignende annoncer

Vær den første til at kommentere

Yorumlar